בדרך למנהיגות חינוכית: הצעד הבא, תצפיות הוראה ושיח פדגוגי כמוקד התהליך החינוכי והצמיחה הפדגוגית בבית הספר

מקור וקרדיט:
קובי גוטרמן. "בדרך למנהיגות חינוכית: הצעד הבא, תצפיות הוראה ושיח פדגוגי כמוקד התהליך החינוכי והצמיחה הפדגוגית בבית הספר" , בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים,  ל"ב , תש"ע – 2010. ע"ע 149-167 .
תקציר
 מנהל בית הספר הוא הדמות החינוכית המרכזית בבית הספר. במסגרת זו הוא נדרש להעריך מורים ולפעול לקידום ההוראה והלמידה בבית הספר. הגישות הקיימות בהערכת מורים לא מצליחות לשפר את ההוראה ומעלות את רף התסכול של מנהלים ומורים כאחד. שיחות המשוב בין מנהלים למורים אמנם מדגישות תחומים בהוראה שנדרש בהן תיקון, אך מתעלמות מחשיבותה של חווית ההצלחה כתרומה לשיפור ולשינוי.
מאמר זה מדגיש את שיפור ההתנהגויות ההוראה באמצעות שימוש בכלי התצפית המוכר, אך תוך שינוי מהותי של שיחת המשוב המוכרת והמרתה בשיח פדגוגי. המאמר מקנה הכלים , הכללים והשפה הנדרשת לקיומו של שיח פדגוגי שיש בו כדי להצמיח מורים ולשנות התנהגויות הוראה.
מתוך הסיכום:
הפתרון אותו מציע המאמר הוא שינוי בתפיסת ההערכה והמשוב והחלפתה בשיח פדגוגי אפקטיבי. היתרונות בקיום שיח פדגוגי המחליף שיחות משוב פורצים אל מעבר לגבולות הכיתה. שיח כזה מגלם את הפוטנציאל לשינוי וליצירת תרבות של שיח פדגוגי כללי בחדר המורים. בתי ספר שבהם מתקיימים תהליכי תצפית ושיח פדגוגי כחלק משגרת העבודה ממוקדים בתהליכי הוראה-למידה, עשירים בהזדמנויות חינוכיות, מרחיבים את רפרטואר התנהגויות ההוראה, מעלים את תחושת המסוגלות העצמית של מורים ואת הסיפוק מההוראה.
מורים שהתקיים איתם שיח פדגוגי במספר שיעורים, מפתחים מיומנות של תצפית בשיעורים וקיום שיח פדגוגי מצמיח כדרך עבודה ולמעשה לומדים תוך התנסות את התנהלותה האפקטיבית לקיומם של תהליכי צפייה ושיח. בבתי ספר שבהם השיח הפדגוגי מחליף את שיחות המשוב גדל הסיכוי כי בעלי תפקידים ומורים ייקחו חלק בתצפיות ההוראה ללא החששות המתלווים תדיר לתצפיות ולביקורת המלווה.

  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  היכן אוכל לקרוא את הטטקסט המלא כדי ללמוד על הכלי של שיח פדגוגי?תודהתמי

  פורסמה ב 28/07/2010 ע״י תמי אלון

  מצטרפת לשאלתה של תמי

  פורסמה ב 01/08/2010 ע״י אירית

  המאמר נמצא בשנתון "החינוך וסביבו" , שנתון מכללת סמינר הקיבוצים. 2010 . ניתן לגשת לספריית מכללת סמינר הקיבוצים ולעיין שם . לחלופין יש גם במרכז המידע של מכון מופ"ת עותק . לוגיסטית 1 : עדיף להגיע בסוף אוגוסט כי אנו יוצאים לחופשה מרוכזת. לוגיסטית 2 : אפשר לבקש מספריות המכללות להכשרת מורים להשיג לכן עותק של המאמר . עמי סלנט עורך פורטל מס"ע

  פורסמה ב 01/08/2010 ע״י עמי סלנט

  מבקשת ללמוד יותר על הכלי המוצע במאמר שיח מיטבי כמקדם אפקטיביות בעבודת המורה.

  פורסמה ב 23/01/2011 ע״י גאולה ציטרינוביץ

  האם אפשר לקבל את המאמר במייל שלי

  פורסמה ב 05/02/2011 ע״י פרץ דניאלה

  אשמח לקבל מאמר זה למייל. האם הדבר אפשרי?

  פורסמה ב 19/01/2012 ע״י אוזן פניאל שרית
  מה דעתך?
yyya