בדרך אל התנהגויות הוראה אפקטיביות- לשיפור איכות ההוראה

חומרי הסדנא ממוקדים בהתייחסות ובהערכת האינטראקציה של המורה עם הלומד היחיד/הקבוצה. מיקוד שלל הנתונים וההתנהגויות בהם צופים המנהלים בכתה בזיהוי התנהגויות הוראה אפקטיביות לקידום למידה משמעותית , הישגים ותוצאות של לומדים. הקישור בין מחקרים עדכניים המזהים התנהגויות אלו לבין הכלי להערכת מורים (ראמ"ה) יכול לסייע ולמקד את ההתבוננות ולהציב יעדים מדויקים לשיפור איכות ההוראה.

דוגמאות להתנהגויות הוראה אפקטיביות לסדנא- תחום הבניית ידע

הוראה אישית מה התנאים לאיפשורה

דף הנחייה למשתתפים בסדנה

התנהגויות הוראה אפקטיביות לקידום הלמידה-4 תחומים

כלי עזר לניתוח תצפית והצבת יעדים

מצגת מלווה לסדנא-הוראה בשיאה

לאתר משרד החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya