אתר ביה"ס באינטרנט ברוח תפיסת ה- WEB 2.0

 
האם אתרי בתי הספר הקיימים באינטרנט אכן משקפים את הפעילות החינוכית האמיתית בביה"ס או יש להן מטרה שיווקית? מתברר כי אי הנחת מהאתרים הבית-ספריים נובע מכך שהם מהווים בעיקרה חלון ראווה של ההנהלה, אך לא מעמיקים את פעילותם מעבר לכך. ניסיון לארגן אחרת את אתר ביה"ס היסודי ברוח תפיסות ה-WEB 2.00 נערך לאחרונה באחד מבתי הספר היסודיים באנגליה. האתר נבנה בתפיסה שהדבר החשוב ביותר לביה"ס הוא לוח האירועים ויומן האירועים המקוון של ביה"ס ולכן במרכזו ניתן לראות את כל האירועים הקוריקולריים וההוראתיים המתוכננים לתקופה הקרובה. האתר נבנה כך שהתכנים נשאבים מתוך אתרי WEB 2.00 שימושיים באינטרנט כגון Google Calendar . Flickr, Blogger Del.icio.us Google Maps
 
האתר החדש נותן משקל רב לעידוד תלמידים בביה"ס בשני ערוצי מידע עיקריים: א. מדור Children's work בו מציגים תלמידי הכיתות ומוריהם עבודות נבחרות כל הזמן ב. מדור בשם הישגי תלמידים (Certificates of Achievement) המפרסם באופן שוטף מידע על התקדמות של תלמידים ספציפיים בביה"ס ועל הישגיהם. המטרה היא לעודד את התלמידים וליצור אצלם מוטיבציה.
בסופו של דבר, המטרה היא שהאתר החדש יאפשר לביה"ס לפעול כרשת חברתית ולא כאתר שיווקי פרסומי בהכרח.
 
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya