אתר אינטרנט בית-ספרי כחלון ראווה ומרחב למידה- ניתוח מההיבט המוסדי

מקור וקרדיט :
שרית קליין, דורית טובין " אתר אינטרנט בית-ספרי כחלון ראווה ומרחב למידה- ניתוח מההיבט המוסדי " עיונים במינהל ובארגון החינוך, כרך 31 , תש"ע 2010 . ע"ע 9-30 .
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מרכיביהם של אתרי האינטרנט הבית ספריים לבין סביבות בתי הספר, בהתייחס לזרם ( ממלכתי וממלכתי דת) ולשלב (יסודי ועל יסודי). בהתבסס על התיאוריה המוסדית, נבדקו קיומם והיקפם של מרכיבי ליבה – המעצבים  את האתר הבית ספרי כמרחב למידה, ומרכיבים סמליים – המעצבים את האתר כחלון ראווה, והקשר של מרכיבים עם סביבות בית הספר. באמצעות כלי מחקר, שפותח במיוחד למחקר זה, מופו ומוינו מרכיבי הליבה המרכיבים הסמליים במדגם מייצג של 60 אתרים. מהממצאים עולה שאכן יש קשר בין מאפייני האתר לבין הסביבה אך לא מדובר רק בשתי סביבות של שלב וזרם, אלא בארבעה סביבות שונות: יסודי ממלכתי , על יסודי ממלכתי , יסודי ממ"ד ועל יסודי ממ"ד . בדיון מוצגות השלכות תיאורטיות ומעשיות של ממצאים אלו.
מתוך הממצאים :
 • מהממצאים עולה שבכל סוג של סביבה: תחרותית או יציבה, בעלת ציפיות אחידות או מורכבות, האתר הבית הספרי משמש גם למטרות סמליות וגם למטרות טכניות.
 • קיים הבדל מובהק בין הזרמים השונים (ממלכתי וממ"ד) גם במשתנה הטכני וגם בסמלי, אך בשלבים ( יסודי ועל יסודי) ההבדל המובהק הוא רק במשתנה הטכני. יתר על כן, נמצא הבדל מובהק באינטראקציות. דהיינו , כל אחת מקבוצות בתי ספר (על יסודי ממלכתי , על יסודי ממ"ד, יסודי ממלכתי ויסודי ממ"ד) מאופיינת באתרים בעלי תמהיל מרכיבים שונה, המשקפים סביבות שונות.
 • הסבר לגבי התהליך ההיסטורי-התפתחותי של הפעלת אתרי אינטרנט בבתי ספר. בעבר בית הספר תפס את התקשוב כמיתוס שיש לאמצו על מנת לקבל לגיטימציה מהסביבה. גם אם בהתחלה סבל תהליך היישום מקשיים רבים Tubin & Chen , 2002 , הרי שעם הזמן ושיפור תהליכי העבודה עם התקשוב בבתי הספר, הם החלו לתפוס מקום אפקטיבי הולך וגדל בליבה הטכנית, וזאת מבלי לפגוע או לכרסם בתפקידו הסמלי.
ראה גם :

  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  שלוםאני לומדת לתואר שני במכללת קיי, בעבודת הסמינריון שלי אני מעוניית לשלב את מחקר זה.ששאלתי היא: היכן אוכל למצוא את המחקר במלואו?תודה ויום טוב

  פורסמה ב 31/07/2014 ע״י שוקי שלמה
  מה דעתך?
yyya