אתם רוצים שנלמד בסביבה חוץ-כיתתית היכן? רפלקציות לגבי הוראה חוץ-כיתתית מקוונת

מאת: Heidi Smith

Smith, H. A.; Dyment, J. E.; Hill, A.; Downing, J. ‘You want us to teach outdoor education where?’ Reflections on teaching outdoor education online. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, Dec2016, Vol. 16 Issue 4, p303-317.

מאמר זה מדווח על ההתנסויות של שני מרצים העובדים באוניברסיטת טסמניה (University of Tasmania), שנדרשו ללמד קורסים בחינוך בסביבה חוץ-כיתתית (outdoor education) ובחינוך לקיימות (sustainability education) באופן מקוון.

תוך שימוש בגישת חקר מקרה (אוטו-)אתנוגרפית, המרצים רואיינו במטרתה לחקור את התפיסות, האתגרים, הדילמות האתיות, המתחים, ההזדמנויות וההתנסויות שלהם במרחב זה.

מספר תמות עלו, כולל מחויבות להוראה וללמידה איכותיות, תפקידה של התנסות ולמידה התנסותית במרחב מקוון, האתגר של טיפוח קשר למקום, קשיים הניצבים בפני ניסיון לפתח קהילת למידה, והתפקיד של למידה מקצועית ותמיכה במונחים של פדגוגיה וטכנולוגיה במרחב המקוון.

תמות אלו, והשלכותיהן עבור הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה הן באופן כללי, הן באופן ספציפי בקורסים בחינוך בסביבה חוץ-כיתתית ובחינוך לקיימות, נידונות לאור גוף המחקר המתעצם הבוחן את המעבר להוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פרקטיקה של הוראה משולבת: סקירה של הספרות האמפירית אודות אימוץ ושימוש של מרצים בכלים מקוונים בהוראה פנים אל פנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya