אתה מקבל את מה שאתה צריך: מחקר עמדות של תלמידים כלפי שימוש בוויקיפדיה בעת הכנת מטלות בית-ספריות

“Blikstad-Balas, Marte. You get what you need” : A study of students’ attitudes towards using Wikipedia when doing school assignments. Scandinavian Journal of Educational Research. Dec2016, Vol. 60 Issue 6, p594-608.

בכיתות מסורתיות, ספר הלימוד היווה לעתים קרובות את מקור הידע הזמין היחידי; בניגוד בולט, לכיתות הלימוד כיום יש מספר אין-סופי של מקורות ידע הזמינים באמצעות האינטרנט. אף על פי כן, מגוון של מחקרים מציע שתלמידים מעדיפים באופן שיטתי את ויקיפדיה (Wikipedia) בפרקטיקות האוריינות הקשורות לבית ספרם.

המחקר הנוכחי חוקר נטייה זו בקרב תלמידים בחטיבה העליונה, תוך שימוש בסקר עם שאלות רבות ברירה ושאלות פתוחות. הממצא העיקרי מציע שהתלמידים מעדיפים את ויקיפדיה משום שהאתר מספק להם את מה שהם צריכים, בהיותו מהיר, גמיש, וקל לשימוש.

בה בעת, התלמידים מודעים לסוגיות האמינות המקושרות לוויקיפדיה. נידון הפער שבין העמדות החיוביות של התלמידים לכלול את ויקיפדיה בפרקטיקות האוריינות הקשורות לבית ספרם לבין היעדר אישור למקור ידע זה מצד מוריהם.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

מלחמות העריכה בוויקיפדיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya