אתגרים ורפורמה בהכשרת מורים בנורבגיה

Munthe, Elaine. Malmo, Kari-Anne Svensen. Rogne, Magne. " Teacher education reform and challenges in Norway", Journal of Education for Teaching; Nov2011, Vol. 37 Issue 4,
p441-450.


הכשרת המורים בנורבגיה המווסתת באופן לאומי עוברת כעת שינויים נרחבים. מאמר זה מתאר בקצרה את המסלולים השונים להכשרה עבור המורים וחלק מהעבודה הנעשית בנורבגיה לשפר את הכשרת המורים, אבל המאמר מתרכז בעיקר ברפורמה האחרונה המשמעותית יותר ( 'initial teacher training ) עבור כיתות א'-ז' וכיתות ה-י' בבתי ספר בנורבגיה.

במאמר מוצגים הרקע לרפורמה זו, השינויים העיקריים שנעשו בהכשרת מורים דרך רפורמה זו וחלק מהאתגרים שנידונו. המחלוקת לגבי הכשרת מורים  בנורבגיה המוצגת במאמר זה היא הקשר בין תכנון התכניות שמכשירות את המורים לבין התכניות המאפשרות פיתוח של מיומנויות: המשמעות של יצירת האופי של הכשרת מורים.

קישור למאמר המלא באנגלית...

ראה גם :

הפנים הרבות של מורה המורים: פרספקטיבה נורבגית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya