אתגרים בהערכת עמיתים בקורס מקוון

אתגרים למרצה

•       הכנת הקורס
•       היבט טכנולוגי - דרך תקשורת
•       בחירת עמיתים
•       קביעת קריטריונים לבדיקה ראשונה
•       בדיקת משוב של עמיתים
•       מעקב אחרי איכות
•       למי יש גישה למה?
•       "פרסום" עבודות סופיות
•       מתן משוב וציונים
•       ארגון נתונים ( ציונים וכו')

אתגרים לתלמיד

•         תכנון הזמן (בקורס מקוון)
•         עמידה במועדי הגשה  
•         "פרסום" עבודה במקום ציבורי

הכנת הקורס

•       הכנה מראש

–       דמיון ושוני מקורס רגיל: גמישות בשינויים?
–       טקסטים
–       דרך עבודה עם עמיתים
–       דרך הערכה לכל מרכיב (מחוונים, checklists וכו')
–       העברת הציונים
–        ID par excellence

תקשורת ליחיד ולקבוצה וביניהם

•       פתיחתlistserv  לכל הקבוצה להודעות כלליות
•       כתובת דוא"ל אישי לכל משתמש (בעיות רגילות...)
•       שליחת הודעה שהעבודה הגיעה והיא קריאה
•       שליחת הודעות בין המשתתפים עם עותק למרצה

בחירת עמיתים

•       איזון בין רצונות התלמידים (חברים) לבין יכולתם לתת משוב יעיל

•       פתרון ביניים:

–       בפעם הראשונה – בחירת התלמידים
–       בפעמים נוספות – סידור על ידי המרצה

  בדיקת עמיתים

•       אתגרים המתייחסים ל:

–       תוכן הבדיקה: קריטריונים
–       איכות המשוב
–       מספר הבודקים
–       יכולת העמית להשתמש במשוב
–       עמידת העמית במועדי הגשה

טיפים לבדיקת עמיתים

•    בניית טופס משוב
•    תגובה אישית על איכות המשוב
•    תגובה לקבוצה על בעיות חוזרות (בדוא"ל ובאתר)
•    למידה (מהירה J) על תלמידים טובים יותר וטובים פחות לסידור בדיקת העמיתים הבאה

מסקנות

•   הכול צריך להיות מוכן מראש – תוכן, דרכי עבודה עם עמיתים, דרכי התכתבות, דרכי הערכה, דרכי תקשורת, ארגון מחשב

•         טיוטה – "ציבורי"; תוצר - פרטי

•         הודעות יוצאות דופן – גם בדוא"ל וגם באתר

•         בניית קהילת לומדים - הרגשת אחריות לעמית

•         הערכת עמיתים – עזרה והתערבות המרצה במקומות הנחוצים

•         ארגון המחשב האישי: תיקייה לכל תלמיד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya