ארכיאולוגיה, לגו, ובתים רדופים: שינוי ההבנה של העצמי ושל תכניות הלימודים דרך מטאפורה בקרב מורים מתחילים

Teresa R. Fisher-Ari and Heather L. Lynch. "Archeology, legos, and haunted houses: novice teachers’ shifting understandings of self and curricula through metaphor", Journal of Curriculum Studies, 2015, Vol. 47, No. 4, 529–552.

במורי מורים בתכנית לתואר שני ובתכנית אלטרנטיבית להכשרת מורים, המחברים תומכים במורים המלמדים במסגרת Teach for America (TFA) המפתחים הבנות לגבי למידה, הוראה, ולגבי תכנית הלימודים בעודם עובדים במשרה מלאה בכיתות. תוך שימוש בניתוח שיח ביקורתי, המחברים ניתחו 109 מטאפורות עבור תכנית הלימודים שנוצרו על ידי 27 מורים מתחילים במסגרת Teach for America (TFA) בחמש נקודות במהלך קורס לתכנון תכנית הלימודים שהמחברים מלמדים במשותף כדי לקבוע אלו הבנות ונטיות הקשורים לתכנון תכנית הלימודים חושפות המטאפורות של מורים מתחילים, בייחוד בהקשר של עבודתם בבתי הספר העירוניים מסוג Title One?

שני רצפים עיקריים הופיעו, תוך יצירת ארבע קטיגוריות מובחנות, אחת קשורה לסוכנות (הבנייה פנימית לעומת חיצונית של תכנית הלימודים) והאחרת קשורה לגמישות (הגמישות והתגובתיות לעומת הנוקשות והטבע המתוסרט של תכנית הלימודים).

ניתוח של המטאפורות הראה שמורים מתחילים רבים מעלים כבעיה את תיאור תכנית הלימודים כקונסטרוקט נוקשה שנקבע בצורה חיצונית ושדרכו הם (והתלמידים שלהם) הם אובייקטים יותר מאשר סובייקטים. הממצאים הראו שהמטאפורות יכלו לשמש ככלי משמעותי לחקירה שחשף את העמדות הרגעיות של מורים מתחילים כלפי תכנית הלימודים תוך יצירת שינויים ברורים באמונות ובהבנות במהלך זמן.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?