ארה"ב : רשת תמיכה והנחיה למורים למדעים בלתי מוסמכים

מקור וקרדיט:Sterling, Donna R., and Wendy M. Frazier. "Setting up uncertified teachers to succeed: student test scores increase when teachers with subject expertise learn more about pedagogy and receive support during instruction." Phi Delta Kappan 92.7 (2011): 40בתי ספר רבים בארה"ב מוצאים שהם שוכרים מורים בעלי תארים במדעים אבל בעלי הכשרה מעטה או כלל ללא הכשרה בחינוך.

המחברים טוענים כי מורים חדשים זקוקים לעזרה כדי לזהות אסטרטגיות וראה אפקטיביות, לתכנן שיעורים, לארגן פעילויות מעבדה, שימוש בטכנולוגיות, לזהות תפיסות מוטעות הנפוצות בקרב תלמידים, להעריך את הלמידה ולהתאים את השיעורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מורים חדשים זקוקים לזמן כדי לנסות אסטרטגיות הוראה שונות וללטש אותן כך שהן יפעלו באופן אפקטיבי.
בין השנים 2003 ל-2010, המחברים ערכו מחקר ניסויי למחצה כדי לגלות אילו צורות תמיכה היו אפקטיביות בסיוע למורים חדשים למדעים וחסרי הסמכה בהוראה על מנת להצליח בכיתה.
המחברים השתמשו במערך של קבוצת ניסוי-ביקורת, ובדקו 59 מורים למדעים חסרי הסמכה שנשכרו כדי ללמד במשרה מלאה ב-35 בתי ספר במחוזות עירוניים בוירג'יניה. המחברים הקצו באופן רנדומלי מורים לקבוצות הניסוי והביקורת וביקשו מהם להתחייב ולהשתתף בניסוי במשך שנתיים. כל אחד מהמורים לא היה מוסמך להוראה אך היה בעל תוארראשון במדעים.
אעפ"י שלמורים אלה היה ניסיון הוראה מוגבל, הוענקו להם רישיונות זמניים מטעם המדינה כך שהמחוזות יכלו לשכור אותם באופן חוקי  כמורים במשרה מלאה.
המחברים אספו נתונים כמותיים ואיכותניים במשך שש שנים על פני שלושה מחזורים של מורים.

המחברים הקימו את רשת התמיכה של מורים חדשים למדעים (New Science Teachers' Support Network – ראשי תיבות: NSTSN) כדי לעזור למורים למדעים לא מוסמכים בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכוניים להצליח בהוראה ולהישאר במקצוע. NSTSN הייתה קהילה שיתופית של פרקטיקה שכללה את אוניברסיטת ג'ורג' מייסון (George Mason University) ושלושה בתי ספר בפרברים העירוניים, רשת זו יצרה תרבות של תמיכה שהתמקדה בשיפור מתמשך של ההוראה והלמידה. NSTSN סיפקה שש צורות של תמיכה: חונך הוראה, קורס בסיסי בשיטות מדעיות, מאמן, חונך אקדמי, קורס מתקדם בשיטות מדעיות, ואתר אינטרנט.

בעוד כל בית ספר הקצה מורה עמית כמנטור/חונך למשך שנה לכל מורה שהשתתף בניסוי, כפי שנדרש על-ידי המדינה, המורים שהשתתפו בקבוצת הניסוי של NSTSN זכו לצורות אחרות של תמיכה.
אחד מצורות התמיכה הנוספות הייתה מאמן שסייע למורה החדש בכיתה. המחוזות שהשתתפו בחרו מורים למדעים שפרשו כדי שישמשו כמאמנים, ואוניברסיטת ג'ורג' מייסון (George Mason University) הכשירה אותם לתפקידם החדש. הם סיפקו תמיכה בכיתה שסייעה למורים החדשים לפתח אסטרטגיות ניהול כיתה ומעבדה, לתכנן ארגון לזמן ארוך ולזמן קצר של תוכן לקורס המבוסס על תקנים, להעריך את התקדמות התלמיד ואת הישגיו, למצוא וליצור חומרי הוראה וללמד ביחד. תמיכה זו פנתה לצרכים המידיים של המורים.
צורה נוספת אחרת של תמיכה הייתה קורס בסיסי בשיטות מדע, שהחל בשבוע מלא של עבודה אינטנסיבית לפני תחילת שנת הלימודים והמשיך במפגשים במהלך סמסטר הסתיו. במהלך הקיץ הקורס עזר למורים לפתח שיעורים המבוססים על חקירה עבור תלמידיהם כדי שאלה יוכלו לחקור מדע ולהעריך את הבנת התלמיד. במהלך סמסטר הסתיו, המורים חלקו דוגמאות של עבודת התלמידים, דנו בהצלחות התלמידים ופיתוח אסטרטגיות לשיפור השיעור בפעם הבאה שילמדו אותו. התמקדות זו בשיפור חדרה לקהילת המעשה (community of practice).

חברי הסגל למדעים באוניברסיטת ג'ורג' מייסון (George Mason University) שימשו כחונכים אקדמיים והיו זמינים לענות על שאלות לגבי התוכן המדעי במשך השנה. הם תקשרו עם המורים החדשים באמצעות הדוא"ל, טלפון ופגישות פנים מול פנים.
המורים החדשים עברו גם קורס מתקדם בשיטות מדע בשנה השנייה שלהם. קורס זה התמקד ב-
1) שימוש בטכנולוגיה להוראה, כולל סימולציות, גיליון אלקטרוני, תוכנה להצגה, האינטרנט, לוחות SMART ותוכנה לניהול קורס ו-2) התאמת השיעורים המבוססים על חקירה כך שהמורים החדשים יוכלו ללמד מגוון של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שנמצאו מתאימים להשתלב בכיתות רגילות.

איזו תמיכה היא הטובה ביותר?

ניתוח הנתונים מצביע על כך שניתן להגביר את הצלחת המורים החדשים על-ידי מתן תמיכה בכיתה, קורסים איך ללמד מדעים, תנאי עבודה תומכים ותרבות בית ספרית תומכת. המורים שזכו לתמיכה רציפה הפגינו שיפור משמעותי במהלך שתי שנות ההוראה הראשונות שלהם בביסוס סביבת למידה חיובית, שימוש במגוון של גישות הוראה, שימוש בתקשורת אפקטיבית עם התלמידים, תכנון עבור ההוראה, הערכת הלמידה של התלמידים, התמקדות בלמידה של התלמידים, פנייה למגוון של תלמידים, חשיבה על הפרקטיקה שלהם, ועיצוב שותפויות בקהילה.
מורים שקיבלו תמיכה מ-NSTSN (חונך להוראה, קורס בסיסי לשיטות מדע, מאמן, חונך אקדמי, קורס מתקדם בשיטות מדע ואתר אינטרנט) דירגו את המאמנים כצורת התמיכה הטובה ביותר בשתי שנות השתתפותם בפרויקט NSTSN. המורים המאמנים היו בכיתה במהלך השיעור ולכן יכלו לעזור למורים בצרכים מיידיים.
הקורס בשיטות מדע היה צורת התמיכה הבאה הטובה ביותר. הקורס הבסיסי בשיטות מדע סייע למורים בלתי מוסמכים לקחת את ההוראה וההערכה של חקירה המבוססת על סטנדרטים בפרספקטיבה.

מסקנה

מורים חדשים זקוקים למישהו שישהה עמם בכיתה במהלך השיעור ויספק להם משוב מידי שיאשש אם הם פועלים כראוי וייתן עצה לגבי כיצד להפוך את ההוראה לאפקטיבית יותר. שיטה אחת כדי לספק תמיכה מידית ואפקטיבית היא לשכור מורים למדעים שפרשו לאחרונה כדי לנצל את שנות ההכשרה של המורים הוותיקים. המפתח לתמיכה זו היא להבטיח שמורים מאמנים אלה יקבלו הכשרה ויימצאו בכיתות במהלך השיעור כך שהם יוכלו לצפות ולהגיב אם קורה דבר מה.

מורים חדשים צריכים להבין כיצד אנשים לומדים, הם צריכים אסטרטגיות אפקטיביות כדי לתמוך בלמידת התלמידים. הקולג'ים והאוניברסיטאות יכולים לספק קורסים לגבי כיצד לתכנן שיעור והוראה באופן שיטתי, כיצד להעריך הבנה מדעית של התלמידים. הקורסים הללו צריכים להיות אינטנסיביים ולהימשך מעבר לשנה כך שמורים חדשים יוכלו לבחון מחדש ולהתעמק כיצד לעזור לתלמידים ללמוד באופן אפקטיבי.

המאמר תורגם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya