ארבעים שנה של הכשרת מורים לבתי הספר היסודיים באנגליה

מאת: Jean Murray

Murray, Jean; Passy, Rowena. "Primary teacher education in England: 40 years on", Journal of Education for Teaching". Oct2014, Vol. 40 Issue 5, p492-506.

מאמר זה בוחן את הקשר בין הכשרת פרחי ההוראה לחינוך היסודי לבין ההוראה בבית הספר היסודי באנגליה בין השנים 1974 עד 2014, וחוקר את "התאמת המטרה" של המערכת הנוכחית של הכנת המורים לכיתות של המאה העשרים ואחת.

הניתוח ההיסטורי מציע כי, אף על פי שעברו ארבעים שנות שינוי בהכשרת המורים, קיימות עדיין מספר סוגיות בלתי פתורות בהכשרת המורים.

סוגיות אלה כוללות:

  • כיצד להכשיר עבור תפקיד המורה בכיתה המלמד נושאים מרובים, תפקיד שעדיין נוטלים על עצמם רוב המורים;
  • כיצד לצייד את המורים העתידיים כדי שיתמודדו עם ההיבטים החברתיים והרגשיים של הוראה בבית הספר היסודי;
  • כיצד להבטיח שהמורים יהיו אנשי מקצוע גמישים ויצירתיים, המסוגלים להתמודד עם הדרישות של תכניות הלימודים העתידיות, עם השינויים הפדגוגיים ועם תפקידים חדשים ותחומי אחריות שיתרחשו במהלך קריירות ההוראה שלהם בעשורים הבאים של המאה הנוכחית;
  • וכיצד להבנות את הכשרת המורים כדי שתספק בסיס מתאים וארוך טווח עבור ההתפתחות המקצועית ההכרחית למורה. 

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לקראת התמקצעות או ביטול ההתמקצעות? הכשרת מורים במהלך ארבעים שנים: רטרוספקטיבה יפנית

ארבעים השנים האחרונות בהכשרת המורים בפינלנד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya