אפשר גם אחרת – פדגוגיה ביקורתית ופדגוגיה המחנכת לביקורת

מילות מפתח: פדגוגיה ביקורתית

אפשר גם אחרת – פדגוגיה ביקורתית ופדגוגיה המחנכת לביקורת - ניר דיון מס' 7
הוצאת מכון מופ"ת, 72 עמ'

לקריאה משלימה ראו מאמר על ניר הדיון "לא לפחד מהפדגוגיה הביקורתית" מאת אריה קיזל שפורסם באתר e-mago.
מומלץ לשים לב לדיון שהתפתח בעקבות המאמר.

מטרת נייר הדיון היא לבחון באיזו מידה ניתן ומן הראוי ליישם עקרונות תיאורטיים בנוסח הפדגוגיה הביקורתית במציאות ההוראתית-חינוכית בשדה – בעיקר במסגרת הכשרתם של פרחי הוראה.
ניר הדיון מציע סינתזה בין הדיאלוג הביקורתי, לבין ההוראה האקדמאית המקובלת שבאה לידי ביטוי בניתוב ההוראה כך שלצד העיון המחקרי האקדמי בטקסט יתפתח בכיתה דיון שיתמקד גם במשמעויות האישיות והחברתיות של החומר הנלמד.

דיאלוג תרבותי ופדגוגיה ביקורתית – התנסויות חינוכיות במכללת דוד ילין / רות בורשטיין, חוה גיא, דורון נידרלנד, איתי זמרן

המאמר מציג דוח המתאר את הסמינריון הרפלקטיבי שבו נוסתה הסינתזה בין המודלים. יש בו ניתוח אירועים, שהסטודנטים היו מעורבים בהם בעבודתם המעשית ותיאור של ניסיון קבוצתי שהצטבר בהוראת טקסטים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בשלושה תחומים: לשון, היסטוריה ואזרחות, ומקרא. עיקר הניסיון התמצה במגמה ליצור סינתזה בין הוראה מדעית ברוח "המודל הרציונליסטי" של ההוראה, לבין דיאלוג ביקורתי לפי המודל של הפדגוגיה הביקורתית.

הכשרת מורים ברוח הפדגוגיה הביקורתית, המפנה האפיסטמולוגי / נתן גובר

מאמר עיוני המציג מודל קיצוני של הכשרת מורים ברוח הפדגוגיה הביקורתית.

פדגוגיה ביקורתית – מדוע סינתזה ולא בלעדיות / איתי זמרן

רשימה מסכמת הבוחנת את התיאוריה שהוצגה במאמר של גובר מול הפרקטיקה הממתנת, שנבחנה בסמינריון ובשיעורים. כלומר בדיקת רמת היישום האפשרית של התיאוריות שהוצגו במאמר לנוכח המציאות האנושית והחינוכית בקבוצות הלומדים.
המסקנה הסופית של הרשימה המסכמת ושל נייר הדיון כולו היא, "שאי אפשר ואין זה מוצדק לפעול בלעדית לפי התיאוריה הביקורתית; יש לשלב את התיאוריה הזו עם הוראה מדעית מסורתית".

מה דעתך?

    שלוםאיך אפשר לרכוש את נייר הדיון מס' 7 (פדגוגיה ביקורתית)?תודהאריה

    פורסמה ב 26/07/2006 ע״י אריה ונגר

    שלום אריה, הקישור לאתר מוביל לקטלוג הפרסומים של מכון מופ"ת ודרכו ניתן לרכוש באופן מקוון. כמובן שניתן גם לרכוש ספרים במכון מופת בת"א או בהזמנה טלפונית.

    פורסמה ב 26/07/2006 ע״י פורטל מסע
    מה דעתך?