אפשר גם אחרת: סקרים ארציים לבדיקת מעורבות לימודית של תלמידים בבתי ספר בקנדה ובארה"ב

כבר דיווחנו בעבר על מגמה חדשה שמתחילה להתגבש בקנדה להעריך מעורבות לימודית של תלמידים בבתי הספר במקום המציאות הנורמטיבית והסטנדרטית של מבחני הערכה ארציים. עתה מתברר כי גם בקליפורניה מתחילים רשויות החינוך להתעניין בסוגיה של בדיקה ארצית של מעורבות לימודית של תלמידים בבתי הספר.

סדרת הסקרים בבתי הספר שהחלו בהם גורמי החינוך בקנדה נועדה לבדוק את המעורבות הלימודית (student engagement) של התלמידים הקנדיים בתהליכי למידה ולא בהכרח את ההישגים הלימודיים הישירים שלהם. גורמי החינוך בקנדה סבורים שהערכת המעורבות הלימודית (student engagement) ואבחונה משמעותיים מאד בתהליך החינוך ועל כן הם ביקשו לערוך סקר שנתי הבודק את המעורבות הלימודית בשני חתכים עיקריים מנקודת הראות של התלמידים והסביבה הלימודית ההוליסטית: א. מעורבות ועניין בפעילות למידה (intellectual engagement) ב. תחושת השתייכות בביה"ס ובכיתה. הסקר נערך ביוזמת ה Canadian Education Association) בשיתוף עם מחוזות החינוך בקנדה.

לצורך הסקר גיבשו הקנדים רציונאל תיאורטי המבוסס על תפיסת העניין והאתגר בלמידה של(Csikszentmihalyi 1997). תפיסה חינוכית הידועה בשם FLOW הגורסת כי הצבת אתגרי למידה יכולה להגביר את המעורבות הלימודית והעניין של הלומדים.
שלא במפתיע ממצאי הסקר הקנדי גילו כי רק 37% מהתלמידים בבתי הספר הקנדיים הם בעלי מעורבות לימודית בתחומי המתמטיקה, הלשון והשפות. נתון המצביע על כשל מערכת החינוך הקנדית ביצירת אתגרים לימודיים ועניין עבור התלמידים (אין ספק כי אם הסקר הזה היה נערך בישראל היו התוצאות נמוכות באופן יחסי לקנדה!).

הקנדים ממשיכים בסקרים השנתיים שלהם לבדיקת מעורבות לימודית של תלמידים בבתי הספר בשיתוף עם איגוד החינוך הקנדי . מחוז אלברטה בקנדה שם לו למטרה לבדוק ולנתח את גורמי המעורבות הלימודית של התלמידים בבתי הספר במחוזות החינוך. 


Flow – A Measure of Student Engagement

Student Engagement:
What do we know and
what should we do?

The Impact of Student Engagement on Learning:
The Critical 10th EPC for California


Student Engagement, Equity, and the Culture of Schooling

Can We Do School Science Better? Facing the Problem of Student Engagement

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya