אפשר גם אחרת, סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר

  
יעל פישר. אפשר גם אחרת, סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר.
הוצאת מכון מופ"ת, , 2010 , 236 עמ'
תיעוד סיפורי הצלחה של שילוב הורים במוסדות חינוך. מטרתו של הספר היא לנסות ולקבוע מהו שיתוף הורים טוב, להציג דוגמאות לשיתוף מוצלח ולאפשר לבתי ספר נוספים ללמוד מכך.
מטרתו של ספר זה כפולה : הראשונה לנסות להמשיג מהו "שיתוף הורים" מוצלח, והשנייה לספר את סיפורי ההצלחה של שלושה בתי ספר וכך לאפשר לבתי ספר שמעוניינים בכך ללמוד מההצלחות המתוארות.
ד"ר יעל פישר היא מרצה בכירה ב"אחוה" – המכללה האקדמית לחינוך, חוקרת בכירה במכון סאלד ויועצת אקדמית למוסדות חינוך רבים, לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך.
מבנה הספר
לספר חמישה שערים. השער הראשון עוסק בהגדרות כלליות של המושגים "שיתוף הורים" ו"מעורבות הורים", מציג מהם סיפורי הצלחה ומהם הקריטריונים לניתוח סיפורים שכאלה. כאן מוגדרים שיטת המחקר וכלי המחקר בהם נעשה שימוש ע"י החוקרים.
שלושת השערים הבאים הם סיפורים  של בתי הספר, ואלה מופיעים על פי "הוותק" שלהם בכל הקשור לקשר עם ההורים. כך סיפורו של ביה"ס "רעות" שבו הקשר עם ההורים החל עם הקמתו של בית הספר, מופיע ראשון, לאחר מכן מופיע הסיפור של "מעלות משולם" , והסיפור האחרון הוא של ביה"ס האורתודוקסי ברמלה.
בשער החמישי "ממעוף הציפור – קווי מתאר לשותפות הורים" מוצגים שלושה מודלים תיאורטיים שהם בבחינת בסיס מאגד מן הצד האחד, אבל מן הצד האחר גם מאפשרים השוואה מסוימת בין שלושת בתי הספר.
הספר מתייחס לבתי ספר יסודיים בלבד, שכן שיתופם של ההורים בבתי הספר היסודיים רב יותר מזה שבבתי הספר העל-יסודיים. עם זאת חשוב לזכור שקיימים גם מודלים לשיתוף הורים בבתי הספר העל-יסודיים, ואולם אלה לא נבדקו בספר זה.
חוץ מחלוקתו הסטנדרטית של הספר לשערים, בתוך סיפורי ההצלחה משולבים גם קטעים ממסוגרים משלושה סוגים:
 1. חלון למידע מחיי בית הספר – תיאור אירועים מחיי בית הספר שהמחברת בחרה להדגישם ע"י הכנסתם למסגרת.
 2. חלון למידע מורחב- מידע נוסף שקשור לאירוע או לתהליכים שמתוארים בסיפור בית הספר. מדובר במידע תיאורטי שאינו קשור ישירות לסיפור ההצלחה, אבל עשוי להרחיב את דעתו של הקורא בהקשר המדובר. המושגים המופעים במסגרות אלה מצויים גם במפתח המושגים בסוף הספר.
 3. תובנה – בתובנות סיכמה המחברת במשפט אחד או שניים היבטים שנוגעים לאירועים שתוארו קודם לכן. התובנות הן של המחברת, אבל אפשר ללמוד מהן רבות בנוגע לרצוי. במפתח המושגים, כמושג ראשון, תחת המילה "תובנה" יופיעו מספרי העמודים לכל התובנות של הספר.
 
 
 
 
 

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  ראומדריך לניהול עבודת בית-הספר וההורים חוברת זו מיועדת למנהלי בתי-הספר היסודיים כאחראים על ניהול עבודת בית-הספר עם ההורים. החוברת מכילה לקט כלים ותהליכים שמטרותיהם: א. להציג מידע עיוני ומחקרי שיתרום לעיצוב ולהפעלה של תכנית יעילה ומועילה המותאמת לצורכי בית- הספר ולעבודה עם הורי התלמידים בבית-הספר.ב. לסייע לבית-הספר לקיים תהליכים שיאפשרו עבודה משותפת התורמת הן לקידום הילדים והצלחתם והן לתפקוד בית-הספר כארגון חינוך-למידה. בחוברת שלושה פרקים. פרק א' עוסק בתהליך קידום מעורבות ההורים בחינוך ושיתופם בבית-הספר.פרק ב' מציג את הגורמים המשפיעים על מעורבות ההורים בחינוך ועל טיב היחסים בין בית-הספר להורים כפי שזוהו בספרות המקצועית ולאור הניסיון המצטבר ברמת בית-הספר, ברמת הורים וברמת המורים. פרק ג' מציג כלים לעבודת בית-הספר וההורים http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/MadrichLenihul.htm

  פורסמה ב 07/09/2010 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  הגיע לידי במקרה הספר"אפשר גם אחרת",מוכרחה להגיב על תוכנו:מקצועי ,מיומן,כ"כ מעשי ופרקטי,הדוגמאות מוצלחות(שניים במיוחד-רעות ומעלות משולם).רוב בתי הספר "נופלים"בתקשורת עם הורים,מומלץ לקרא להפנים ולבעצ ע"פ המודלים.האם ניתן להתקשר לבתי הספר ולשוחח עם המנהלים,אנשי הצוות?תודה למחברת יעל על החשיפה והמחקר.

  פורסמה ב 21/09/2010 ע״י בלה כהן
  מה דעתך?
yyya