אפקטים מוטיבציוניים של הוראה בכתה ומחשבים על לימוד מדעים: בדיקת תלמידי כתות ח' בארצות הברית וקוריאה במסגרת תכנית הערכה TIMSS 2007

House, J. Daniel . Motivational Effects of Computers and Classroom Instruction for Science Learning: AN EXAMINATION OF EIGHTH-GRADE STUDENTS IN THE UNITED STATES AND KOREA IN THE TIMSS 2007 ASSESSMENT" , International Journal of Instructional Media; 2012, Vol. 39 Issue 2, p169-179, 11p


אפקטים מוטיבציוניים של הוראה בכתה ומחשבים על לימוד מדעים: בדיקת תלמידי כתות ח' בארצות הברית וקוריאה במסגרת תכנית הערכה TIMSS 2007

תחום קריטי החשוב לפיתוח פעילויות מחשב יעילות ותכנון יישומים הוא הוראת ולמידת מדעים. המטרה של מחקר זה היתה, ללמוד את היחסים בין שימוש במחשב על ידי התלמידים, איסטרטגיות הוראה בכיתה והענין בלימוד מדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בארצות הברית ובקוריאה. כמה מדדים של מעורבות מחשב ואיסטרטגיות לימוד בכיתה נבחנו במחקר זה ותלמידים שנכללו בו היו מקבוצות מדגם של ה- TIMSS . כמה מפעילויות המחשב ואיסטרטגיות בכיתה היו קשורות עם הנאה בלימוד מדעים.
תלמידים משתי המדינות שדיווחו על שימוש תדיר במחשב לצורך עבודות בית הספר, במדעים, הראו רמות גבוהות יותר של הנאה בלימוד מדעים.

שימוש תדיר בהוראות למידה שיצרו קשר בין המידע שנרכש בכיתה והקשרים לחיי היום יום, קשור באופן חיובי עם הנאה בלימוד מדעים.

תוצאות אלה מעידות שאסטרטגיות הוראה ומעורבות מחשב קשורות באופן חיובי למוטיבציה של התלמידים ללמוד מדעים.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  הייתי שמחה לקבל את הטקסט המלא של המחקר לצורך לימודי לתואר שני בהוראת המדעים,תודה

  פורסמה ב 30/10/2012 ע״י אסתר עומר

  הייתי שמחה לקבל את הטקסט המלא של המחקר לצורך עבודת הגמר במדעים,תודה

  פורסמה ב 21/12/2012 ע״י עואד מנאל
  מה דעתך?
yyya