אפקטיביות של סביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה בחינוך מתמטי

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההישגים האפשריים של סביבות לימודיות שונות ואת המגבלות של סביבות לימודיות אלה. במסגרת המחקר נבדקה את מידת האפקטיביות של סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה (סל"ע) וסביבה לימודית מסורתית בהשגת סוגים שונים של מטרות לימודיות, קונסטרוקטיביסטיות ומסורתיות בחינוך מתמטי. במהלך  שלושה  העשורים  האחרונים  מפתחים  ומיישמים  אנשי  חינוך  סביבות  לימודיות  מבוססות  טכנולוגיית  מחשב.  יעילותן  של  סביבות  לימודיות  חדשות  אלה  בהשוואה  לסביבה  לימודית  מסורתית  נחקרה  במהלך  שנים  אלה (ראה למשל: Hong, 1973; Kulik & Kulik, 1991; Bayraktar, 2001). מרבית ההשוואות המחקריות לבחינת יעילותן של הסביבות הלימודיות בוצעו על-בסיס קריטריונים אחידים של אפקטיביות פדגוגית בשני סוגי סביבות לימודיות. השוואה מסוג זה אינה ממצה את הפוטנציאל הטמון בסביבה לימודית החדשה.

 במחקר זה בוצע ניתוח השוואתי על בסיס קריטריונים קונסטרוקטיביסטיים ומסורתיים המתייחסים לשני סוגים של סביבות לימודיות: מסורתית ועתירת טכנולוגיה. ניתוח סטטיסטי זה בוצע בגישת ניתוח-על (analysis-meta) (Glass,McGaw, & Smith, 1981; Hedges, &Olkin, 1985) של מחקרים השוואתיים קיימים בתחום החינוך המתמטי. מממצאי מחקר זה עולה, כי כל אחד משני הסוגים של הסביבות הלימודיות יעיל יותר בהשגת המטרות הלימודיות המייחדות אותו. נמצא, כי סל"ע יעילה מאד בהשגת מטרות לימודיות קונסטרוקטיביסטיות, בהשוואה לסביבה לימודית מסורתית. בהקשר למטרות לימודיות מסורתיות, נמצא כי לסביבה לימודית מסורתית אפקטיביות שווה בהשגת מטרות לימודיות מסורתיות, בהשוואה לסל"ע. 

מקור וקרדיט :

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:

 

כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה

 

הכנס התקיים ביום רביעי, א' באדר תשס"ו, 1.3.2006

 

קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

 

http://telem.openu.ac.il/hp_files/chais/about.html

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya