אסטרטגיות של למידת עמיתים בסביבה מתוקשבת בבתי ספר יסודיים -ממצאי מחקר מטייואן

מקור וקרדיט :
Mengping Tsuei. "Development of a peer-assisted learning strategy in computer-supported collaborative learning environments for elementary school students", British Journal of Educational Technology, Volume 42, Issue 2, pages 214–232, March 2011
.
מחקר שנערך בבתי ספר יסודיים בטייואן ( אחת מהמדינות המובילות בעולם בתחומי התקשוב החינוכי)  במטרה לבדוק את השפעת למידת עמיתים מתוקשבת ותוצאותיה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך מסורתית, פני-אל-פנים. בחלקו הראשון המאמר מציג את מתדולוגיית למידת העמיתים המתוקשבת של תלמידים בכיתה , מתודולוגיה הידועה בשם EPK. בהמשך מוצגים ממצאי המחקר לגבי אותם תלמידים בבתי הספר יסודיים שלמדו בשיתוף עם עמיתים בסביבה מתוקשבת. מקצוע הלימודים שנבדק במחקר היה הוראה ולמידת לשון (במקרה זה השפה הסינית). ניתוח הממצאים התבסס על זיהוי דפוסי האינטראקציה של הלומדים לצד ביצוע המטלות והכוונת המורה. ממצאי המחקר מראים כי באופן מובהק התלמידים שלמדו בסביבה מתוקשבת עם עמיתיהם עלו בהישגיהם ( קריאה , כתיבה) על אותם תלמידים שלמדו בבדרך הרגילה בכיתה. ממצאי המחקר גם גילו מודעות עצמית גבוהה יותר בקרב התלמידים שלמדו בסביבת עמיתים מתוקשבת לצד יכולות קוגניטיביות שלא באו לידי ביטוי בקרב הלומדים בכיתה הרגילה .
ראה גם:
למידה כפעולת התנסות והשבחה בקהילת עמיתים
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya