אסטרטגיות למידה

אסטרטגיה היא הרכב של מיומנויות המכוונות למטרה מסוימת. אסטרטגיות למידה קשורות לאספקטים הקוגניטיביים ולפיתוח המודעות המטה-קוגניטיבית של התלמיד.

Derry (1988) מגדיר אסטרטגיות למידה – כ "התוכנית שאדם מבצע להשגת מטרה לימודית. אסטרטגית למידה היא תוכנית שלמה הכוללת בתוכה טקטיקות וטכניקות ספציפיות. האסטרטגיה שבה בחר הלומד מכתיבה לו את הטקטיקות שבהן ישתמש."

ויינשטיין (1988) מגדירה אסטרטגיות למידה כ"תהליכי חשיבה ומיומנויות התנהגות לימודיות אשר מופעלות ע"י הלומד במגמה להגביר את יעילות למידתו ולבסס את שליטתו והתמחותו בידע הנלמד".

הקרוא היעיל מתכנן אילו מיומנויות להפעיל בזמן הקריאה בהתאם לצרכיו. התכנון והבחירה של מיומנויות מסוימות ולא אחרות הם פעולת אסטרטגיות. למשל, קרוא שנתקל בטקסט שקשה לו להתמודד אתו ובו מילים רבות שאינו מכיר, יבחר בוודאי במיומנויות כמו: הבנת מילה מן ההקשר, שימוש במילון וכולי. לעומת זאת, בטקסט קל יותר עבורו הוא ישנה את צירוף המיומנויות כלומר, יפעיל אסטרטגיה אחרת.

מטקוגניציה היא החשיבה של האדם על תהליכים חשיבתו. ככל שהאדם מודע יותר למרכיבים השונים המשפיעים על הבנתו את הנקרא וככל שהוא מסוגל לשלוט באסטרטגיות שהוא משתמש ולפקח עליהן, כך תגבר הבנתו את הנקרא ויכולתו לפתור בעיות.

הערנות המטקוגניטיבית מפקחת, מבקרת ומווסתת את סוגי הפעולות המנטליות הלוקחות חלק בתהליכי קריאה – למידה, והסדר שבו יש להפעילן (Brown 1985, Pearson et al 1990). היא מאפשרת לתלמידים:

א. להבהיר לעצמם את מטרת הקריאה – למידה שלהם.
ב. לתכנן את דרכי הפעולה לפני הקריאה, במהלך הקריאה ובסיומה.
ג. להשתמש בגמישות באסטרטגיות השונות שרכשו.
ד. להעריך האם הושגו מטרות הקריאה.
ה. ליצור קשר בין המשמעויות החדשות שהופקו לבין הידע הקודם.
(ווהל וארדון, 1993).

ישנן 3 קבוצות של אסטרטגיות הניתנות ללמידה:

אסטרטגיות לבניית קשרים חיצוניים

אסטרטגיות לבניית קשרים פנימיים

אסטרטגיה לבחירת אינפורמציה

 

הגברת האינטגרציה בין מידע חדש לידע קודם

 

בניה של מבנה לוגי או תמצית של החומר

 

מתיחת קו מתחת למשפטי מפתח

ניתן לחלק את פעילויות הקריאה של הקורא המומחה לשלוש פעילויות:

1. פעילויות שנעשות בטרום הקריאה.
2. פעילויות שנעשות במהלך הקריאה - בניית דרכים לאיתור, איסוף וארגון המידע.
3. פעילויות שנעשות בתום הקריאה.


1. אסטרטגיות טרום הקריאה:

 · ברור אופן הקריאה ומטרת הקריאה

מטרת הקריאה

אופן הקריאה

קריאה להנאה

קריאה אקראית משמשת לקריאה אישית לשם הנאה.

קריאה פונקציונלית קריאה לשם לימוד.

מורכבת מ-:

קריאת השורות הבנה מילולית

קריאה בין השורות הבנה מפרשת

קריאה מעבר השורות הבנה משתמעת

 

קריאה מרוכזת משמשת לקריאת חומר המצריך קריאה זהירה ואיטית וקריאה חוזרת

קריאה מרפרפת קריאה לצורך קבלת מושג כללי או מבט מקיף לשם התרשמות מהנושא וקבלת משמעות כללית. זוהי קריאה מהירה.

סריקה קריאה מהירה לצורך איתור מידע מוגדר

 (ווהל, ארדון, 1998)

 · ברור סוג הטקסט: טקסט עיוני, טקסט ספרותי, טקסט עובדות (היסטרי, מדעי, התרחשות, הנחייה), טקסט עמדות (השערה, הנחה, עימות, עמדה תומכת, שכנוע) 
 · כותרת: שאילת שאלות על הכותרת על מנת להפיק מידע על מה יהיה הסיפור.
 · מקורות מידע בלתי מילוליים: תמונות, מפות, תרשימים
 · העיצוב הגרפי של הטקסט: הצורה החיצונית של הטקסט, באמצעותה ניתן לזהות מאין לקוחים חלק מהטקסטים על פי צורתם (למשל טקסט הלקוח מאנציקלופדיה מאופיין לרוב במבנה של עמודות).

2. אסטרטגיות במהלך הקריאה – איתור וארגון המידע במהלך הקריאה:

 · לשאול שאלות במהלך הקריאה. 
 · לחשוב איזה חומר רלוונטי ואיזה חומר פחות רלוונטי לתכלית הקריאה. 
 · לנסות לקשר בין הידע הקודם על הנושא לבין המידע המוצג בטקסט. 
 · לנסות להבין את קו המחשבה של המחבר ולגלות את מטרתו. 
 · לנסות לגלות את הקשרים בין הרעיונות המוצגים בטקסט. 
 · לסמן מילים ומשפטים שנראים רלוונטיים לתכלית הקריאה. 
 · תוך כדי קריאה לנבא מה יהיה כתוב בהמשך הטקסט. 
 · לשאול בעת הקריאה, אם הושגה מטרת הקריאה. 
 · לבדוק בקביעות האם הוא מבין את אשר קרא.
 · לנסות, תוך כדי קריאה לענות על השאלות שלא את עצמו בטרם החל לקרוא
 · לפקח בעקביות על הבנת הנקרא לשנות אסטרטגיות תוך כדי קריאה, על מנת להבין טוב יותר.
 · לנסות להבין מילים לא ברורות מתוך ההקשר, מבלי להפסיק את שטף הקריאה כאשר נתקל במילה בלתי מוכרת. 
 · חלוקה לפסקאות – התלמיד לומד לחלק את הטקסט ליחידות של רעיונות. כמו כן לומד שכאשר מתחלף נושא מתחילה פסקה חדשה.

3. אסטרטגיות בתום הקריאה – עיבוד האינפורמציה שמזרים הכתוב.

 · תמצית - ליכוד משפטי מפתח באמצעות מילות קישור       
 · ייצוג המידע בטבלאות על מנת להסיק מסקנות. 
 · ייצוג המידע בתרשימים - תרשימי זרימה למיפוי החומר

 (וואהל טובלי, 1993; מליץ & מליץ 1993; רפפורט, סוסלר, 1995)

ביבליוגרפיה

· אגוזי, מ. ופוירשטיין, ר. (1986). התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת המורים. דרכים בהוראה. משרד החינוך והתרבות.

· בראון, א. (1980), בתוך: א. גוטרמן, (1987) "טיפוח היכולת ללמוד מתוך טקסט ע"י מטה-קוגניציות מוחצנות באמצעות מחולל קריאה למידה במחשב", בתוך: עקרונות ומעשים בהבנת הנקרא, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994. עמ' 48-39

· ווהל, א. טובלי, א. (1993) "אסטרטגיות של הקורא היעיל" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ' 211-227.

· ווהל, א. ארדון, ר. (1993) "גישות חדשות להוראת הבנת הנקרא" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טוב לי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ' 197 - 208.

· ווהל, א. ארדון, ר. (1993) "ללמוד איך ללמוד" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ' 301 - 307.

· ווהל, א. ארדון, ר. (1998) קריאה תאוריה ומעשה, ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

· מליץ, ע. מליץ, צ. (1995) אסטרטגיות למידה - תיאוריה ומעשה, הוצאת מכון לשיפור הישגים לימודיים בע"מ, ב"ש.

· משולם, צ. (1997). לומדים להצליח. "טלניר" הוצאה לאור, יהוד.

· נתן, נ. (1993). המיפוי המושגי – השימוש במפה מושגית בשלב הטרום קריאה בהוראת תלמידים מתקשים. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן-גוריון

· רפפורט, סוסלר, 1995. בונים קריאה, בניית כלים לקריאה


  לפריט זה התפרסמו 34 תגובות

  אשמח לקבל עדכונים וחדשות בנושא אסטרטגיות למידה.
  בברכה,
  ריעה אייזן

  פורסמה ב 19/01/2022 ע״י ריעה אייזן

  מבקשת להיות מכותבת על חומרים חדשים בנושא אסטרטגיות למידהכמובן מתיאוריה למעשה

  פורסמה ב 04/01/2012 ע״י כרמלה ויינברגר

  מבקשת להיות מכותבת על חומרים חדשים בנושא אסטרטגיות

  פורסמה ב 08/07/2013 ע״י ז'נט חיידטוב

  אודה על קבלת שמות ספרים המציעים אסטרטגיות למידה מעשיות ומפורטות לילדים בכיתה ב', שלהם בעיית קשב וריכוז, בעיות בקריאה ובכתיבה.תודהנעמי שי

  פורסמה ב 28/12/2014 ע״י נעמי שי

  אשמח לקבל מידע עדכני בנושא אסטרטגיות למידה וכילים לשיפור החשיבה אצל תלמידים ליקויי למידה מתבגרים. תודה

  פורסמה ב 09/08/2015 ע״י זיו טנא

  כמי שעוסקת בהוראה מתקנת, נושא אסטרטגיות הלמידה חשוב לי מאוד, גם ברמה העיונית, ג[ ברמה היישומית. אודה לכם אם תעבירו אליי חומרים רלוונטיים. תודה, נעמי שי

  פורסמה ב 12/10/2015 ע״י נעמי שי

  מעונינת לקבל עידכונים ןחידושים מהאתר שלכם תודה רבה נירה וייס 0505332214

  פורסמה ב 30/10/2015 ע״י נירה וייס

  תודה על המאמר. הוא ישמש עבורי כלי אסטרטגי מצוין לארגון שלבי ההוראה המתקנת, בה אני עוסקת. אשמח מאוד לקבל חומר נוסף בנושא. נעמי שי

  פורסמה ב 31/10/2015 ע״י נעמי שי

  אני מנהלת את המכינה הקד"א במכללה. מעונינית בקורס אסטרטגיות למידה לתלמידים שלנו.אשמח לקבל הצעת מחיר

  פורסמה ב 30/05/2016 ע״י בן חיים רות

  אשמח לקבל חומרים על אסטרטגיות למידה בהבנת הנקרא

  פורסמה ב 07/09/2016 ע״י מלכה ברגמן

  אודה על קבלת שמות ספרים המציעים אסטרטגיות למידה מעשיות ומפורטות לילדה בכיתה ה', יש לה בעיית קשב וריכוז.תודה גלית

  פורסמה ב 09/02/2017 ע״י גלית כהן

  אשמח לקבל עדכונים.

  פורסמה ב 08/07/2017 ע״י אלבאסל אמל

  אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אר היות ומעט מחקרים פורסמו בנושא, אני מפנה את הקוראים למחקר שלי על אסטרטגיות קריאה באנגלית, הרלבנטי לכל המעוניינים בהוראת אסטרטגיות קריאה בכלל:שגב מילר, ר. (2016). השפעתה של הוראה מפורשת על הידע האסטרטגי של סטודנטים להוראת אנגלית. בתוך י. ויינברגר (עורכת), חינוך בעידן של אי וודאות (עמ' 259-209). תל אביב: רסלינג.יש שם גם מקורות מעודכנים יותר.

  פורסמה ב 23/10/2017 ע״י ד"ר רחל שגב מילר

  הספר העדכני ביותר בנושא אסטרטגיות למידה הוא:Oxford, R. L. (2017). Teaching and researching language learning strategies: Self regulation in context (2nd ed.). New York: Routledge.

  פורסמה ב 23/10/2017 ע״י ד"ר רחל שגב מילר

  להפתעתי קבלתי אתמול שתי פניות אישיות בעניין דעתי על קריאה מהירה. חשבתי שגם אחרים, ששאלו כאן בנושא זה, יהיו מעוניינים. בספרי בנושא אסטרטגיות קריאה, שיצא לאור בקרוב באנגלית, אני טוענת כי קריאה מהירה והבנת הנקרא הן contradiction in terms. טענתי נסמכת על ממצאי מחקרים עדכניים, בעיקר אלה של תנועות עיניים (eye movement research), שהצביעו על השפעה שלילית שיש לקריאה המהירה על הבנת הנקרא.אולם, ניתן ללמד אסטרטגיות המסייעות לאיתור מהיר של הרעיון העיקרי בטקסט. ראו, למשל, מאמרי:Segev Miller, R. (2013). Teaching all students how to find the main idea in a text. ETAI Forum, XXIII (2), 35-38.

  פורסמה ב 24/10/2017 ע״י ד"ר רחל שגב מילר

  באיזו שנה נכתבה המאמר ׳אסטרטגיות למידה׳?

  פורסמה ב 12/06/2018 ע״י חנה רוזנשטיין

  אשמח לקבל עדכונים חדשים בנושא אסטרטגיות למידה.

  פורסמה ב 24/10/2011 ע״י רויטל מאור

  אשמח לקבל עדכונים ומאמרים בנושא אסטרטגיות למידה מתאוריה למעשה .

  פורסמה ב 13/08/2011 ע״י קרן אור

  "לומדים להצליח" היא למעשה סדרה של חוברות מאת משלם ציפי, והן מצויות בספריות האקדמאיות השונות בישראל. את הפרסום הספציפי מ-1997 ניתן להשיג בספריית האוניברסיטה הפתוחה.את "אסטרטגיות למידה – מתיאוריה למעשה" ניתן למצוא בספריות שער ציון (בית אריאלה), מכון וינגייט והמכללה האקדמאית עמק יזרעאל.להלן קישור לקטלוג המאוחד של הספריות האוניברסיטאיות בישראל (ULI):http://aleph2.libnet.ac.il/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uli02

  פורסמה ב 22/12/2004 ע״י פורטל מס"ע

  שלום,אני מתעניין בנושא של לימוד קריאה מהירה לילדים ולמבוגרים. האם תוכלי לכוון אותי למכונים מתאימים? השימוש הוא הן למטרת לימודים והן לקריאה הנאתית. המון תודה,עודד שפר4818679-054

  פורסמה ב 05/01/2005 ע״י עודד שפר

  אשמח לקבל את מס הטלפון של ההוצאה לסיפרי האסטרטגיות

  פורסמה ב 27/11/2005 ע״י חדד אסתר

  אני עושה עבודת חקר בנושא אסטרטגיות הוראה בהקשר של פתרון בעיות מילוליות.אני מחפשת חומר על הקשר שבין לימוד אסטרטגיית הוראה לבין הצלחה במבחניםאשמח את תוכלי להפנות אותי למידע . תודה מראש פרץ רחל.

  פורסמה ב 04/12/2005 ע״י פרץ רחל

  שלום רחל,ניתן לפנות למידעניות במרכז המידע של מכון מופ"ת:http://library.macam.ac.il

  פורסמה ב 05/12/2005 ע״י פורטל מס"ע

  שלום, אני מעוניינת לדעת איך ניתן להשיג את את הפרסומים של מליץ ומשולם. תודה.

  פורסמה ב 25/01/2006 ע״י רונית קסטנר

  אני מחפשת חומר על אסטרטגיות קריאה חוץ מליץ שיש לי אותו .האם יש אתר או ספרים עם מערכי שיעור לילדי חניך מיוחד.תודה

  פורסמה ב 23/02/2006 ע״י קרן

  שלוםאך אפשר בבקשה לקבל חומר על פרויקט קריאה להנאה ?המטרה שלי לתת ביקורת על קריאה להנאה !!!

  פורסמה ב 24/02/2006 ע״י אבו גאמע עלי

  אני מתעניין במכונים לשיפור מהירות הקריאה לילד בן 9 שקורא טוב מדויק אבל מאוד לאט תודה חגי 050-2795417

  פורסמה ב 11/05/2007 ע״י ק. חגי

  אני סטודנטית באוניברסיטה המעוניינת בסדנהקורס בנושא הבנת הנקרא וקריאה מהירה ,אני אשמח לקבל המלצה על מכון כלשהו ממישהו שנעזר בזה בעבר תודה.

  פורסמה ב 23/05/2007 ע״י אילי חדד

  איפה לומדים קריאה מהירה?

  פורסמה ב 30/08/2007 ע״י קטיה מירצקי

  שלום רב, אני מכינה עבודה על אסטרטגיות למידה ומתמקדת בשאילת שאלות. אשמח לשמוע על מקורות ביבליודרפיים טובים לעיון.תודה.

  פורסמה ב 12/06/2008 ע״י אביבית קייזלר

  שלום אביבית,נא לפנות למרכז המידע הבין מכללתי של מכון מופ"תhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 12/06/2008 ע״י פורטל מס"ע

  תודה על העידכונים

  פורסמה ב 16/01/2011 ע״י גרציה גוטמן

  שלוםהאם תוכלו להפנות אותי למחקרים עדכניים שנעשו בישראל בנושא קריאה עצמאית והנאה?תודה מראשאתי

  פורסמה ב 19/01/2011 ע״י אתי

  כיצד ניתן להשיג את הפרסומים של מליץ ושל משולם?תודה

  פורסמה ב 22/12/2004 ע״י רחל רוזן
  מה דעתך?

· אגוזי, מ. ופוירשטיין, ר. (1986). התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת המורים. דרכים בהוראה. משרד החינוך והתרבות.
· בראון, א. (1980), בתוך: א. גוטרמן, (1987) "טיפוח היכולת ללמוד מתוך טקסט ע"י מטה-קוגניציות מוחצנות באמצעות מחולל קריאה למידה במחשב", בתוך: עקרונות ומעשים בהבנת הנקרא, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994. עמ’ 48-39
· ווהל, א. טובלי, א. (1993) "אסטרטגיות של הקורא היעיל" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ’ 211-227.
· ווהל, א. ארדון, ר. (1993) "גישות חדשות להוראת הבנת הנקרא" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טוב לי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ’ 197 – 208.
· ווהל, א. ארדון, ר. (1993) "ללמוד איך ללמוד" בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, עורכים ווהל, גוטרמן, טובלי. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994, עמ’ 301 – 307.
· ווהל, א. ארדון, ר. (1998) קריאה תאוריה ומעשה, ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
· מליץ, ע. מליץ, צ. (1995) אסטרטגיות למידה – תיאוריה ומעשה, הוצאת מכון לשיפור הישגים לימודיים בע"מ, ב"ש.
· משולם, צ. (1997). לומדים להצליח. "טלניר" הוצאה לאור, יהוד.
· נתן, נ. (1993). המיפוי המושגי – השימוש במפה מושגית בשלב הטרום קריאה בהוראת תלמידים מתקשים. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן-גוריון
· רפפורט, סוסלר, 1995. בונים קריאה, בניית כלים לקריאה

yyya