אסטרטגיות ליצירת סביבה מעודדת למידה שיתופית מקוונת

ההרצאה מתארת אסטרטגיות הננקטות בקורסים מתוקשבים הניתנים במסגרת פרוייקט התקשוב "קידום ההוראה המתוקשבת במכללה לחינוך ע"ש קיי".

בשנים האחרונות, ככל שטכנולוגיות התקשוב חודרות אל תוך ההוראה והלמידה באקדמיה, מרבים לעסוק באפשרויות של הלמידה כתהליך שיתופי בין הלומדים. המושגים שמרבים להשתמש בהם הם: למידה שיתופית, למידת עמיתים, למידה בקבוצה, למידה תוך שיתוף פעולה וכיוב'.
הכלים האינטראקטיביים העיקריים לשיתוף בין לומדים הם כלים אסינכרוניים כגון: פורומים, דואר אלקטרוני וכלים סינכרוניים כגון: שיחות ועידה וצ'אטים.
אנו פיתחנו אסטרטגיות המקנות לכלים אלה, ולכלים מתוקשבים נוספים שפותחו במרכז שלנו, את היכולות להוות סביבות למידה מעודדות שיתוף פעולה ועבודה משותפת.
אסטרטגיות אלה כוללות:

ארגון מבני של פורומים בקורס מתוקשב על ידי סיווגם וחלוקתם בהתאם להיבטים הבאים: חברתיים, תכניים, וטכנולוגיים. פיתוח אסטרטגיה מיוחדת למעורבות המנחה בפורומים. גובשו תפיסות הנחייה שמטרתם לעודד שיתוף פעולה בתהליך הלמידה בין הלומדים. עיצוב סביבות למידה שיתופיות - דוגמה לכך הוא כלי שפותח על ידנו המכונה "בימה וירטואלית". כלי זה יוצר סביבה קוהרנטית מרובת ייצוגים ובה מתרחשים תהליכים של הצגת מידע, דיון במידע המוצג, קשרים בין המתדיינים ובינם לבין המנחים. עיצוב דף הבית של הקורסים על פי תפיסה המעודדת שיתוף פעולה. הדבר נעשה ע"י ארגון "חדשות" המעדכנות את הנעשה בדפי האתר באופן שוטף, תוך שימוש בסקרים שמאפשרים משוב ובקרה על תהליכי הלמידה. עיצוב כלי הערכה - הערכה היא הערכה מעצבת ורפלקסיבית ומאפשרת שיתוף הלומדים בתהליכי הערכה של עצמם. יש בהערכה גם אפשרויות תגמול המבוססות על עידוד שיתוף פעולה בין לומדים.

כל האסטרטגיות הנ"ל, שתפקידן העיקרי לעודד את שיתוף הפעולה בין הלומדים, נוסו במספר קורסים אקדמיים. ובהרצאה יובאו מימצאים והתרשמויות ראשוניים על חשיבותן של אסטרטגיות אלה בעידוד הלמידה המשותפת.
כבר עתה מתוכננות ומופעלות דרכי הערכה, מעקב ומחקר בכדי לקבוע את מידת יעילותן תרומתן ללמידה של סביבות שיתופיות אלה. המימצאים העתידיים ישמשו בתור מנוף לשיפור נוסף.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya