אסטרטגיות ויסות רגשי של מורים כתגובה לבעיות התנהגות בכיתה

Chang, M.L., Taxer, J. (2020). Teacher emotion regulation strategies in response to classroom misbehavior, Teachers and Teaching, 1-17

בעיות התנהגות בכיתה מציבות אתגר חשוב בפני המורים. ההתמודדות איתן עלולה לכלות את האנרגיה החיובית של המחנכים ובסופו של דבר אף להוביל לשחיקתם. כדי להבין כיצד ניתן להימנע משחיקה עלינו להבין טוב יותר כיצד מווסתים מורים את תגובותיהם הרגשיות לנוכח התנהגות בעייתית בכיתה, וכיצד אסטרטגיות ויסות אלה משפיעות על חוויותיהם הרגשיות. המחקר הנוכחי בדק בשני אופנים שונים שתי סוגיות אלה: כיצד מורים מווסתים את רגשותיהם לנוכח בעיות משמעת והתנהגות בעייתית של תלמידים בכיתה ומהן ההשלכות הרגשיות של ויסות זה על המורים עצמם.

במחקר הראשון נבחנו ותוארו מגוון האסטרטגיות בהן נוקטים מורים כדי לווסת את רגשותיהם אל מול התנהגות בעייתית של התלמידים. במחקר השני, באמצעות שיטת דגימת חוויה (Experience Sampling Method), בדקו החוקרים כיצד השפיע ויסות סימניהם או מאפייניהם החיצוניים של הרגשות על החוויה הרגשית הרגעית, בו בזמן, ועל אסטרטגיות המודולציה של המורים לנוכח התנהגות בעייתית של התלמידים.

התוצאות מצביעות על כך שמורים שבדרך כלל נוהגים לבדוק את עצמם, להעריך את עצמם מדי פעם מחדש, חווים חוויות פחות שליליות בהקשר של התנהגות בעייתית של התלמידים ונוטים לדכא פחות את רגשותיהם השליליים ברגע העימות עצמו. מכאן עולה גם חשיבותו של המחקר, הטמונה בתרומתו להבנת אסטרטגיות הוויסות הרגשי של מורים, ובהבנת הצורך באסטרטגיות הסתגלות לשם הפחתת הרגשות השליליים בהקשר של הפרעות התנהגות מצד התלמידים במהלך השיעורים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מיצוב בכיתה: ניתוח תגובות מורים לבעיות התנהגות

עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya