אסטרטגיות בעלות רגישות תרבותית למניעת אלימות

Duhaney, Laurel M. Garrick


מאמר זה דן בהשפעה התרבותית על ההתנהגות; הנחות תיאורטיות על תלמידים ממגוון תרבויות; ואסטרטגיות בעלות רגישות תרבותית לניהול התנהגות בכיתה. אסטרטגיות אלה יהיו הוגנות מבחינה תרבותית ומכוונות לתרבויות ספציפיות, הן יצרו אקלים בית ספרי הומאני יותר ויעודדו אחריות קהילתית וקולקטיבית.

קישור למאמר באתר בין הצלצולים , מט"ח
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya