אסטרטגיות בטיחות בבית הספר והשפעתן על מקרי אלימות בתיכונים בארה"ב: מחקר גישוש

Cuellar, M.J. (2018). School safety strategies and their effects on the occurrence of school-based violence in U.S. high schools: an exploratory study. Journal of School Violence 17, 1, 28–45, http://dx.doi.org/10.1080/15388220.2016.1193742

כדי להתמודד עם בעיית האלימות בבית הספר בארצות הברית, נעשה שימוש באסטרטגיות פיסיות, אסטרטגיות אינטראקציה (Interactionist strategies), אסטרטגיות משפטיות, אסטרטגיות של מוכנות וכן בעידוד מעורבות הורית וקהילתית.

אסטרטגיות פיסיות משנות את מבנה בית הספר במטרה למנוע אלימות, וכוללות גלאי מתכות, מצלמות מעקב, נעילה של דרכי הגישה לבית הספר (דלתות ושערים), מערכות התראה במקרי חירום ודלתות וחלונות חסינים.

אסטרטגיות אינטראקציה מכוונות לשיפור תרבות התלמידים והקשרים ביניהם באמצעות קידום התקשורת בין התלמידים לבין עצמם וכן בין התלמידים לאנשי הצוות. אסטרטגיות אלה כוללות יישוב קונפליקטים, חונכות סטודנטים, ייעוץ קבוצתי, התמודדות עם סטריאוטיפים, עידוד דיווח אנונימי של תלמידים וכן קידום תחושה של קהילתיות בבית הספר. אחת המטרות העיקריות של אסטרטגיות האינטראקציה היא ליצור אקלים המעודד דיווחים כדי למנוע מקרי אלימות בית ספרית.

אסטרטגיות משפטיות מבססות את הזכות ואת הסמכות המשפטית של צוות בית הספר ורשויות האכיפה לערוך חיפושים בחפצי התלמידים, כולל בבתי הוריהם.

אסטרטגיות של מוכנות הן פרוטוקולים כתובים העומדים לרשות אנשי הצוות להתמודדות עם מקרי אלימות קשים.

מעורבות הורית וקהילתית בעיצוב תוכניות הלימודים מביאה לתוצאות חיוביות ידועות היטב, וכתוצאה מכך היא נפוצה בבתי ספר אמריקאים. מגמה זו נתמכת בחקיקה פדרלית ונהנית מתמיכת אנשי מקצוע בבתי הספר.

מחקר גישוש זה משתמש בנתונים מסקר שנערך בבתי ספר בשנים 2008-2007, וכולל ראיונות עם 936 בעלי תפקידים בבתי ספר תיכוניים בכל רחבי ארה"ב.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מניעת אלימות בבית הספר: מורים מבססים מערכות יחסים עם תלמידים תוך שימוש באסטרטגיות של ייעוץ

אופנים שונים של ריב: ניתוח מיקרו-חברתי של בריונות ואלימות בבתי ספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya