אסטרטגיה לשילוב תחומי העניין של התלמידים בכיתת מדעים בבית הספר התיכון

מאת: Galit Hagay

Hagay, Galit; Baram-Tsabari, Ayelet. "A strategy for incorporating students' interests into the high-school science classroom", Journal of Research in Science Teaching, Sep2015, Vol. 52 Issue 7, p949-978.

מחקר זה מציג אסטרטגיה לשילוב שאלות סקרניות של התלמידים בתכנית הלימודים כדרך להפחית את השונות בין תחומי העניין של התלמידים לבין הדרישות של תכנית הלימודים.

המחברים בחנו כיצד חמישה מורים בבית הספר התיכון משלבים את השאלות של התלמידים בהוראה שלהם, את הפרספקטיבות של התלמידים לגבי שילוב זה ואת ההתנסות בלמידה בדרך זו.

בכל הכיתות, התלמידים הוזמנו לכתוב באופן אנונימי את השאלות שלהם לגבי הנושאים הבאים שיילמדו ולמסור אותן למורה, אשר מיפה את השאלות לתוך תכנית הלימודים הנדרשת ותכנן את הוראה כך שתתייחס לשאלות אלה. למורים ניתנה יד חופשית לגבי האופן שבו השאלות יקבלו מענה.

דבר זה הסתיים בחמש פדגוגיות שונות הנעות מהוראה המרוכזת במורה להוראה המרוכזת בתלמיד ורמות שונות שבהן קולות התלמידים השפיעו על תוכן השיעור. לא נמצאה אחידות בין רמת העיבוד של תוכן ההוראה כך שיכלול את קולם של התלמידים לבין הבחירה בפדגוגיות המרוכזות בתלמיד.

ניתנה התייחסות לשלושת הצרכים הבסיסיים שזוהו על ידי תיאוריית ההגדרה העצמית (Self-Determination Theory), ולכן הוגברה באופן פוטנציאלי ההנעה הפנימית של התלמידים.

כמעט לכל התלמידים ניתנה האפשרות לשאול שאלות ולהשפיע על תוכן השיעור; בחלק מהמקרים, נצפתה תוצאה בלתי מכוונת של שיפור ביחסי מורה-תלמיד וביחסים בין התלמידים לבין עצמם.

המחברים מציעים דרך פרקטית, נגישה וגמישה לשלב את תחומי העניין של התלמידים במדעים עם למידת מדעים דיסציפלינארית, המנוהלת על ידי הכבוד לאוטונומיה שלהם ולצרכים שלהם.

אם תכנית הלימודים אינה מספקת מענה לשאלות אישיות, המורים יכולים לאפשר זאת על ידי שילוב שאלות התלמידים בתכנית הלימודים והתדיינות על תכנית לימודים משותפת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

"סביבה מתוקשבת לתלמידי כיתה ה' ככלי לצמצום הפער בין תכנית הלימודים במדעים ושאלות התלמידים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya