אסופת חוקי מדינות (ארה"ב) בנוגע לשימוש באינטרנט בחינוך

דר' אברום רותם ועידית אבני, מרץ 2011
לשם היכרות ולמידה, מובאת בזאת סקירה של חוקים העוסקים בגלישה בטוחה ובפגיעה מקוונת במערכות החינוך במדינות בארה"ב. לכל מדינה, מובאים

עיקרי הדברים:

בעברית + הפניה למקור החוק (שהוא באנגלית כמובן. ( 
במאמר מובאות תובנות מהמידע הרב הטמון בחוקי המדינות (ארה"ב, ( אסופת תקצירי החוקים, על פי מדינות, כולל הפניה לחוק עצמו כפי שמופיע ברשת. לשם השלמת התמונה, אנו מפנים את תשומת לב הקוראים לחוזרי מנכ"ל בנושא בישראל נכון למרץ 2011.

קישור למאמר המלא
אסופת חוקי מדינות (ארה"ב) בנוגע לשימוש באינטרנט  בחינוך.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya