אני נמדד/ת כמורה מתחיל/ה, אבל זה אני: חקר ההתנסויות של מורי-ביה"ס יסודי משני קריירה בשנת עבודתם הראשונה

מאת: E Newman

Newman, E. (2010). 'I'm being measured as an NQT, that isn't who I am': an exploration of the experiences of career changer primary teachers in their first year of teaching, Teachers and Teaching: theory and practice, 16(4), 461-475.
.

מילות מפתח: שינוי קריירה, בתי ספר יסודיים, מורים מתחילים, חונכות

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

משני קריירה, מספר גדל בהוראה – המאמר מתייחס לתופעה הולכת ומתרחבת(בעיקר באנגליה) של הצטרפות להוראה של אנשים הבאים מקריירות אחרות. בין הסיבות המתועדות למהלך זה ניתן למצוא: רצון לעשות שינוי, שאיפה לאוטונומיה, הזדמנויות ליצירתיות, חשיבות שבקבלת הערכה והאתגרים האינטלקטואליים הקשורים לעבודה חברתית מספקת כחלק מסגל הוראה (Totterdell et al., 2002).

מורים משני קריירה שהתקבלו להוראה בבתי ספר תיכון דיווחו על ציפיות גבוהות, תחושת מחויבות וראיית ההוראה כקריירה מוסרית. עם זאת הם דווחו גם על קשיים לא מעטים ובהם "הלם המעבר", תחושת איום על האיזון בין החיים הפרטיים והמקצועיים (Sabar, 2003, Totterdell et al., 2002), עומס עבודה רב והעדר שביעות רצון מההתעלמות מכישוריהם הקודמים (Priyadanishi & Robinson-Pant, 2003).

המחקר - מדגם הנחקרים כלל מורים שהגדירו עצמם כמשני קריירה או כבעלי קריירה שנייה ולימדו בבתי ספר יסודיים. במאמר מובאים סיפוריהם של שלושה: עורך דין, מנהל בתחום המסחרי ומנתח מערכות שבחרו לפנות להוראה.כל משתתף רואיין 4 פעמים: בסיום ההכשרה להוראה ובמהלך השנה הראשונה לעבודה.

הממצאים ומסקנות – המאמר מביא במפורט את סיפוריה של שלושה הנבדקים הנ"ל בעמודים 464-470 מסקנותיו הן:

א. קבלת הנחייה והדרכה - הועילו מאוד למורים המתחלים בבית הספר. האיזון בין חיים אישיים ומקצועיים היה חשוב להם וזכה לתמיכה.

ב. השפעת הקריירה הראשונה- הייתה השפעה להתנסויות שהובאו מהקריירה הראשונה. המורים הרבו להשוות בין העבר להווה. שניים ראו עצמם כ"עולים חדשים מנוסים"(Fuller et al., 2005), וציפו להכרה ביכולותיהם הקודמות; אחת – לא רצתה בכך מתוך שאיפה ליצור מחדש את העולם המתחרה אליו נכנסה כמורה מתחילה. יש מורים משני קריירה שאינם רוצים לחזור על התנסויותיהם בקריירה הקודמת. שמירה על מורים במערכת קשורה להבנה של הגורמים המקלים והמתווכים המאפשרים למורים לקיים את מחויבויותיהם ויעילותם לאורך הקריירה שלהם (Day et al., 2006). גורם מרכזי לבני 30 המשנים קריירה היה הקמה של משפחה והצורך לפרנסה תוך כדי הכניסה למקצוע החדש. רבים מהפונים להוראה כקריירה שנייה, שנים וגברים, מציינים שהם מבקשים להשיג איזון בין עבודה בשכר לבין עבודה שיש בה ממדים של טיפול ואכפתיות (Troman & Raggel, 2006).

ג. הנחייה והדרכה – השתמעויות למעשה -הרעיון של עירוב של זהות מקצועית מן העבר עם זהות של מורה בבית ספר יסודי הוא כלי מסייע למתכשרים לכניסה למקצוע. למורים ולמורות הדבר עשוי להעלות התמודדות עם השתייכות לקבוצת מיעוט עם דגש מיוחד על דימוי הגבר המלמד ילדים (Foster & Newman,2005,King, 2000) .

התבססות על סיפורים מסוג זה עשויה לתת נקודת מוצא למתכשרים להוראה כקריירה שנייה לשקול את רמת ההטרוגניות שלהם בהשוואה למורים אחרים בבית הספר, גישה הנחשבת לחשובה בהשגת שביעות רצון מהמקצוע. תובנות כאלה עשויות לאפשר למורים חדשים לתת ביטוי לציפיותיהם מבית הספר ולאפשר לבית הספר להיות עמם בדיאלוג.

ביבליוגרפיה


Foster, T., & Newman, E. (2005). Just a knock back? Identity bruising on the route to becoming a male primary school teacher, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(4), 339-356.
Fuller, A., et al., (2005). Learning as peripheral participation in communities of practice: a reassessment of key concepts in workplace learning, British Educational Research Journal, 37(1), 49-68.
King, J. (2000). The problem of men in early education, in: N. Lesko (Ed),Masculinities at school, London and New Delhi: Sage.
Priyadanishi, E., & Robinson-Pant, A. (2003). The attraction of teaching: an investigation into why people change careers to teach, Journal of Education for Teaching, 29(2), 95-112.
Sabar, N. (2003). From heaven to reality through crisis: novice as immigrants, Teaching and Teacher Education, 20, 145-161.
Totterdell, M., Heilbronn, R., Bubb, S., & Jones, C. (2002). Evaluation of the effectiveness of the statutory arrangement for the induction of newly qualified teachers, London: Department for Education and Skills.
Troman, G., & Raggel, A. (2006). Theorizing gender and primary teacher identities, PP at BERA Conference, University of Warwick, Coventry.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Foster, T., & Newman, E. (2005). Just a knock back? Identity bruising on the route to becoming a male primary school teacher, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(4), 339-356. Fuller, A., et al., (2005). Learning as peripheral participation in communities of practice: a reassessment of key concepts in workplace learning, British Educational Research Journal, 37(1), 49-68. King, J. (2000). The problem of men in early education, in: N. Lesko (Ed),Masculinities at school, London and New Delhi: Sage. Priyadanishi, E., & Robinson-Pant, A. (2003). The attraction of teaching: an investigation into why people change careers to teach, Journal of Education for Teaching, 29(2), 95-112. Sabar, N. (2003). From heaven to reality through crisis: novice as immigrants, Teaching and Teacher Education, 20, 145-161. Totterdell, M., Heilbronn, R., Bubb, S., & Jones, C. (2002). Evaluation of the effectiveness of the statutory arrangement for the induction of newly qualified teachers, London: Department for Education and Skills. Troman, G., & Raggel, A. (2006). Theorizing gender and primary teacher identities, PP at BERA Conference, University of Warwick, Coventry.

yyya