אני לא לבד

שיר, רות ורותי תוינה. "אני לא לבד". הד החינוך, גיליון מס' 06, אייר תשע"א, יוני 2011. עמ' 62- 64.

מאות קבוצות ייעוציות-טיפוליות מוקמות ביוזמת יועצות חינוכיות בבתי הספר ומציעות לתלמידים בעלי ליקויי למידה מסגרת של טיפול מתמשך ושיטתי, בה הן יכולים לבנות את עצמם מחדש.

בקבוצות אלה ההתערבות אינה ממוקדת בליקויי הלמידה. נקודת המוצא היא שהתלמידים הסובלים מליקויי למידה הם בראש ובראשונה ילדים או מתבגרים העסוקים בתחומי חיים מגוונים ומוטרדים מבעיות התפתחותיות או נסיבתיות שונות – ובכלל זה גם קשיים הנובעים מליקויי למידה. מכאן שהתובנה העומדת ביסוד הקבוצה הייעוצית-טיפולית היא כי הטיפול בילדים ומתבגרים בעלי ליקויי למידה חייב להיות משולב ורב-תחומי, שכן מאופיין הוא בממדים רגשיים והתנהגותיים מוגברים.

 לטיפול קבוצתי מסוג זה יש שלושה יסודות: ביטוי רגשי, תמיכה חברתית ומיומנויות קוגניטיביות לשליטה עצמית. כך, פועלות הקבוצות הייעוציות-טיפוליות באופן המאפשר לתלמידים לקויי למידה להתנסות בחוויות מתקנות ובשיקום הדימוי העצמי. תרומתן הייחודית של הקבוצות היא שבמסגרתן מתאפשר למשתתפים לתת פשר ומשמעות לקשיים שלהם ולקבל תמיכה וסיוע בהתמודדות אתם. התהליך הקבוצתי, כך מעידים התלמידים המשתתפים בו, מוביל למודעות עצמית, לשליטה עצמית ולמוכנות לשינוי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya