אנטומיה של תוכניות תקשוב חינוכיות בארה"ב : תכנית התקשוב החינוכית של מישיגן

באפריל 2006 הועבר חוק חדש במדינת מישיגן ארה"ב המחייב את כל המורים ומנהלי בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה להבטיח כי כל ילד הלומד בביה"ס ילמד במהלך לימודיו קורס אחד  המבוסס על למידה מרחוק. הרקע לחקיקה החדשה הוא החשיבות הרבה שמייחס משרד החינוך במישיגן להקניית מיומנויות של למידה מתוקשבת, כחלק מההכנה של התלמידים לחיים ולהמשך לימודים גבוהים. ההתנסות בלמידה מרחוק, שעובר כל תלמיד בבית הספר, צריכה להיעשות בהנחיית מורה מביה"ס או בהנחיית מנחה חיצוני. ההתנסות המתוקשבת מקנה לתלמיד נקודות זכות כחלק מהציון הכולל בתיכון.
החובה, הנסמכת על חוק, המוטלת על כל תלמיד ללמוד קורס אחד בלמידה מרחוק, קידמה, ללא ספק את השליטה במיומנויות התקשוב של התלמידים, ובהכרח גם את זו של המורים ולכן אפשר לראות את תוכנית התקשוב של מישיגן כהצלחה ביחס למטרותיה הצרות, המוגבלות לתחום של הקניית מיומנויות אינסטרומנטאליות בקורס אחד בודד. 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?