אנטומיה של תוכניות תקשוב בחינוך : גרמניה

יישום המחשבים בחינוך התנהל בכיוון שונה לחלוטין משאר המדינות בעולם. במדינה, שכל חבל ארץ שלה (lander) הוא עצמאי מבחינת המדיניות החינוכית, הכיוון הכללי היה התמקדות בהתאמת תוכניות הלימודועריכת שינויים קוריקולריים מותאמים לעידן התקשוב ורק אחר כך הצטיידות בתי ספר במחשבים.
הגרמנים השקיעו רבות בהתאמת תוכניות לימוד קיימות למציאות מתוקשבת. הם מיזגו תוכניות לימודים שעסקו במדיה ובטכנולוגיות מידע לתכנית לימודים אינטגרטיבית אחת.
רק אחרי שהושלם מיזוג תוכניות הלימוד והתאמתן לעידן התקשוב, החל משרד החינוך הגרמני בשלב ב' של התוכנית, הידוע בשם Schulen ans Netz, הוא שלב הצטיידות. היעד לא היה מחשב לכל תלמיד וגם לא אינטרנט לכל כיתה, אלא הקמת מעבדות אינטרנט בכל בתי הספר, אליהן יוכלו להגיע התלמידים ללמוד.
בשנת 2002, לאחר שהשלימו הגרמנים את חיבור כל 44 אלף בתי הספר במדינה לאינטרנט, הם עברו לשלב ג'. בשלב זה יושמו בבתי הספר תוכניות קוריקולריות שעיקרן פיתוח אוריינות מידע אצל תלמידים ומורים בעידן האינטרנט. הופעלו תוכניות ארציות רבות שטיפחו יכולות איסוף מידע, חקר, תכנון והפקת מידע, כמוInfoSchul, Netd@ys, Nature Detectives, Lehrer , Online, LeaNet, LizzyNet, ועוד רבות אחרות.
בכל אחת מהתוכניות הגרמניות, נושא הכשרה והשתלמויות המורים תפס מקום מרכזי. יותר משליש התקציב הוקדש לסוגיה של התפתחות מקצועית של המורים והכשרתם לשלב של שילוב המחשב בהוראה. במסגרת מאמץ זה להשבחת איכות ההוראה, פותחו גם באוניברסיטאות בגרמניה כמה מודלים פדגוגיים אותם ניסו גורמי ההדרכה להעביר במהלך השתלמויות המורים.
למרות כל המאמצים של משרד החינוך הפדראלי הגרמני, עדיין נותר הפער בין דרישות הקוריקולום והיישום בכיתה ע"י המורים גדול למדי והיקף ההוראה מבוססת התקשוב בבתי הספר הגרמניים נותר נמוך יחסית לבתי ספר במדינות כמו קוריאה, או שבדיה.
לאור זאת, בשנתיים האחרונות החליטו רשויות החינוך בגרמניה ליזום תכנית תקשוב ארצית חדשה, המקיפה את כל המגזר הציבורי, לרבות בתי הספר. יוזמה זו הנקראת The Initiative D21 והיא מאצילה חלק גדול מהביצוע למגזר הפרטי ומתקצבת אותו לצורך ביצוע ההצטיידות וההדרכה בשדה.
התקשוב בבתי הספר קיבל תנופה, עשרות אלפי בתי ספר (90%) חוברו לאינטרנט מהיר. 49% מכיתות בתי הספר היסודיים ו? 32% מכיתות בתי הספר התיכוניים בגרמניה מצוידים במחשבים (ביחס של מחשב ל-3 תלמידים). יישום התוכניות הפדגוגיות הולך ומתרחב אף שהפער בין דרישות הקוריקולום והיישום  הפדגוגי בכיתה ע"י המורים  עדיין גדול, אך הוא מצטמצם משנה לשנה.
התוכנית הגרמנית נחשבת להצלחה. היא אמנם מתקדמת באיטיות ניכרת, אך ביציבות ובעקביות.
 
מקורות מידע :
 
Cross-national information and communication technology (IEA , 2009) .
Education at a Glance 2006 - Home
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya