אנונימיות בלמידה משולבת: מי אתה רוצה להיות?

Miyazoe, Terumi, and Terry Anderson. "Anonymity in Blended Learning: Who Would You Like to Be?." Journal of Educational Technology & Society April 2011.


מאמר זה בוחן את תוצאות הלמידה המקושרות עם יישום של פורומים לדיון וכתיבה בבלוג תוך שימוש בפסבדונים בלמידה משולבת (Blended Learning). אף על פי שהאנונימיות או הסוואת הזהות משמשת כאסטרטגיית הוראה, שתוכננה כדי לגרום לתפוקה גבוהה יותר של כתיבה ולהפחתת החרדה בהוראת כתיבה פנים מול פנים, עד כה יש מעט מחקרים שחקרו האם אסטרטגיה זו מגבירה את תוצאות הלמידה בלמידה משולבת.

מאמר זה מספק מסגרת מחקרית כדי להבהיר את העמדה של האנונימיות בהוראת הכתיבה. כך מזוהות שאלות מחקר הקשורות לתחום.

המחקר מצא שמשימות של כתיבה מקוונת תוך שימוש בפסבדונים יכולות להיות אסטרטגיית הוראה אפקטיבית שגורמות להשתתפות מקוונת גבוהה יותר, בייחוד בקרב לומדים שמהססים להשתתף במסגרת הכיתה. בהקשר אנונימי זה, הסטודנטים מעדיפים פסבדונים חסרי סממני זיהוי מגדריים, שמהם לא ניתן לזהות את האדם באופן מקוון, זאת בניגוד למחקר קודם שרואה בפסבדונים צורת ביטוי של הזהות המועדפת על האדם.

קישור למאמר המלא

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

ראה גם :Role Engagement and Anonymity in Synchronous Online Role Play


Student Choice of Anonymity for Learner Identity in Online Learning Discussion Forums

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya