אמפתיה של מורים: האם ניתן לחזות אותה על פי מסוגלות עצמית?

Goroshit, Marina; Hen, Meriav. Teachers’ empathy: can it be predicted by self-efficacy? Teachers & Teaching. Oct2016, Vol. 22 Issue 7, p805-818.

נראה כי ליכולות חברתיות-רגשיות של מורים יש תפקיד משמעותי בקידום למידה חברתית-רגשית בבתי ספר. נמצא כי למורים אמפתיים יש רמה גבוהה גבוהה יותר של מוסריות; הם מתקשרים בהצלחה רבה יותר עם תלמידיהם; מעודדים אותם ליצור יחסים אמפתיים; ומניעים בהצלחה את תלמידיהם. עם זאת, קיים מחסור בספרות לגבי האופן שבו ניתן לפתח אמפתיה כזו אצל מורים.

המחקר הנוכחי, המבוסס על גוף מחקרי גדול, חקר את התרומה של מסוגלות עצמית של מורים ומסוגלות עצמית רגשית לאמפתיה של מורים. המדגם כלל 543 מורים מאזור המרכז בישראל אשר מילאו שאלוני דיווח עצמי. הממצאים מלמדים ששני סוגי המסוגלות העצמית תורמים לאמפתיה אצל מורים, אך התרומה של מסוגלות עצמית של מורים היא גדולה יותר.

ממצאים אלה יכולים להועיל למורי מורים, למנהלים ולאחרים המעורבים בתפקוד מורים וברווחתם ברחבי העולם. הממצאים עשויים להציע ששני סוגי המסוגלות הם משתנים מחייבים שיש להתייחס אליהם ולהגביר אותם ביחס לאמפתיה של מורים. בנוסף, הממצאים מחזקים את הרעיון שיכולת חברתית-רגשית אצל מורים קשורה מאוד לאמונות העצמיות של מורים בנוגע למסוגלות ההוראתית שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מסוגלות עצמית כמנבאת מחויבות למקצוע ההוראה: סקירת-על

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya