אמיתות מטרידות לגבי למידת מורים: לקראת התפתחות מקצועית 3.0

Korthagen, Fred. Inconvenient truths about teacher learning: towards professional development 3.0. Teachers & Teaching, May2017, Vol. 23 Issue 4, p387-405.

בהתבסס על ממצאים עכשוויים לגבי למידת מורים, מוצג ניתוח ביקורתי של גישות מסורתיות וחדשות להתפתחות מקצועית.

במידה רבה, למידת מורים מתרחשת באופן בלתי מודע ומערבת ממדים קוגניטיביים, רגשיים והנעתיים.
יתר על כן, למידת מורים מתרחשת ברמות שונות.
אף על-פי שתובנות אלה עשויות להיות אמיתות מטרידות עבור קובעי המדיניות, מוצגת הוכחה אמפירית המראה שגישות הבנויות על טבע מרובה-ממדים ומרובה-רמות של למידת מורים הן אפקטיביות בהשפעתן על ההתנהגות של המורים.
ולכן, בלמידת מורים חיוני שיהיה קשר עם המורה. נידונות התוצאות הפרקטיות עבור התפתחות מקצועית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya