אמור לי מדוע! ידע תוכן מנבא אוריינטציה תהליכית של הסברי חוקרים במתמטיקה ומורים למתמטיקה

Lachner, Andreas; Nuckles, Matthias "Tell me why! Content knowledge predicts process-orientation of math researchers' and math teachers' explanations", Instructional Science, Jun2016, Vol. 44 Issue 3, p221-242. 

המחברים חקרו, בשני מחקרים, את השפעתם של בסיסי ידע שונים של מנחים על איכות ההסברים ההוראתיים שלהם.

במחקר מספר 1, המחברים ביקשו מ-20 מורים למתמטיקה (בעלי ידע תוכן פדגוגי גבוה, אך ידע תוכן נמוך יותר) ומ-15 מתמטיקאים (בעלי ידע תוכן פדגוגי נמוך יותר, אך ידע תוכן גבוה) לספק לתלמידים הסבר לגבי בעיית קיצון (extremum problem).

המחברים מצאו שההסברים של המורים ושל המתמטיקאים היו שונים בעיקר באוריינטציה התהליכית שלהם. בעוד שהמורים הציגו בעיקר את שלבי הפתרון לבעיה (אוריינטציה תוצאתית), המתמטיקאים סיפקו גם מידע כדי להבהיר מדוע נדרש שלב מסוים בפתרון (אוריינטציה תהליכית).

במחקר מספר 2, המחברים חקרו את האפקטיביות של הסברים שונים אלה. שמונים תלמידים קיבלו את ההסבר מוכוון-התהליך של המתמטיקאי, או את ההסבר מוכוון-התוצאה של המורה למתמטיקה, או שלא קיבלו הסבר ללמידה.

המחברים מצאו שתלמידים שלמדו עם הסבר מוכוון-תהליך עלו בביצועיהם על תלמידים שלמדו עם הסבר מוכוון-תוצאה במבחן היישום. התלמידים שקיבלו רק את הבעיה ללא הסבר ללמידה הפגינו את הישגי הלמידה הנמוכים ביותר.

נראה שידע תוכן עמוק סייע למנחים ליצור הסברים בעלי אוריינטציה תהליכית גבוהה, מאפיין טקסטואלי ששימש כפיגום בעל ערך להבנת מהלכים מתמטיים עבור תלמידים.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

התקדמות בידע מתמטי עבור הוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya