אמונות של מורים ופרקטיקות שילוב טכנולוגיות: יחסים קריטיים

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59, 423-435.


תארנים: מורה קבוע, שימוש בתקשוב חינוכי  שילוב טכנולוגי, שימוש טכנולוגי בקרב מורים, התפתחות מקצועית של מורים

מחקרים מוקדמים הצביעו על כך שאמונות מגולמות של מורים, בפרט במונחים של פרקטיקות טכנולוגיות כיתתיות, לעיתים קרובות לא הסתדרו עם האמונות שהם דגלו בהם. חוקרים הסיקו שזה נובע, לפחות בחלקו, ממגוון של מכשולים חיצוניים שמנעו מהמורים להשתמש בטכנולוגיה/תקשוב חינוכי בדרכים שמסתדרות טוב יותר עם אמונותיהם. אולם, רבים ממכשולים אלה (גישה, תמיכה, וכו') בוטלו מאז במרבית בתי הספר. מחקר מקרים מרובים זה נועד לבחון מחדש את השאלה, "כיצד האמונות הפדגוגיות והפרקטיקות הטכנולוגיות הכיתתיות של מורים, המזוהות עם השימושים הטכנולוגיים שלהם, מסתדרות?"

שניים עשר מורים מגן הילדים ועד לכיתה י"ב נבחרו בכוונה על בסיס הפרקטיקות הטכנולוגיות עטורות הפרסים שלהם, הנתמכות בראיות מאתרי אינטרנט אישיים ו/או כיתתיים. נערכו ראיונות מעקב כדי לבחון את ההתאמה בין הפרקטיקות הכיתתיות של המורים לבין אמונותיהם הפדגוגיות. התוצאות מצביעות על הסתדרות קרובה; כלומר שאמונות על פיהן התלמיד במרכז מחזקות את הפרקטיקות על פיהן התלמיד במרכז (אותנטיות, בחירה של התלמיד, שיתוף פעולה).

יתרה מזאת, מורים עם אמונות על פיהן התלמיד במרכז נטו לגלם תכניות לימודים שבהן התלמיד במרכז למרות מכשולים טכנולוגיים, מנהליים או של הערכה. האמונות והנטיות של המורים עצמם לגבי הרלוונטיות של הטכנולוגיה ללמידה של התלמידים נתפסו כבעלי ההשפעה הגדולה ביותר עבור הצלחתם. בנוסף, רוב המורים ציינו שגורמים פנימיים (למשל תשוקה לטכנולוגיה, היותם בעלי מנטליות של פתרון בעיות) ותמיכה מאחרים (מנהלים ורשתות למידה אישיות) היוו תפקידי מפתח בעיצוב הפרקטיקות שלהם. מורים ציינו שהמכשולים הגדולים ביותר שמנעו ממורים אחרים להשתמש בטכנולוגיה היו נטיותיהם ואמונותיהם הקיימות לגבי טכנולוגיה, יחד עם הרמות הנוכחיות שלהם של ידע ומיומנות. ניתנות המלצות למיקוד מחדש של מאמצי ההתפתחות המקצועית שלנו על אסטרטגיות לקידום שינויים בנטיות ואמונות המורים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya