אמונות לגבי מקורות ידע מנבאות הנעה ללמידה בהכשרת מורים

מאת: Ivar Braten

Braten, Ivar; Ferguson, Leila E. "Beliefs about sources of knowledge predict motivation for learning in teacher education", Teaching and Teacher Education , Aug2015, Vol. 50, p13-23.

המטרה של מחקר זה הייתה לספק הבנה חדשה הנוגעת לפער בין התיאוריה לפרקטיקה בהכשרת מורים. המשתתפים היו 96 סטודנטים להוראה נורבגיים.

נמצא כי המשתתפים מאמינים יותר במקורות ידע המונעים מבחינה פרקטית מאשר במקורות מבוססי-תיאוריה לגבי הוראה ולמידת התלמיד. נמצא גם כי הם מונעים ללמידה מהפרקטיקה יותר מאשר ללמידה מהתיאוריה בהכשרת מורים.

יתר על כן, אמונות חזקות יותר במקורות ידע מבוססי-תיאוריה היו קשורות להנעה גבוהה יותר ללמוד מקורס תיאורטי, ואמונות חזקות יותר במקורות מונעים מבחינה פרקטית היו מקושרות להנעה גבוהה יותר ללמוד מפרקטיקת ההוראה. המאמר דן בהשלכות תיאורטיות וחינוכיות של הממצאים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההתפתחות של ידע מחקרי, אמונות ועמדות כלפי מחקר של מתכשרים להוראה

מידע תיאורטי לידע מעשי בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya