אמון ומעורבות הורים בבתי ספר שנבחרו על-ידם

Strier, Michal; Katz, Hagai. "Trust and parents’ involvement in schools of choice", Educational Management Administration & Leadership, May2016, Vol. 44 Issue 3, p363-379

חוקרי חינוך וקובעי מדיניות מתמקדים בשלושת העשורים האחרונים בהגברת מעורבות הורים בבתי הספר. עבודתם התמקדה בהשפעות החיוביות שיש למעורבות הורית על היבטים שונים של איכות בית-ספרית ותפקוד.

במחקר זה, המחברים בחנו "אמון", מנבא ידוע למעורבות הורים בבתי ספר. בייחוד, הם בחנו כיצד אמון כללי וסוגים שונים של אמון ספציפי משפיעים על השתתפות הורית פעילה או סבילה בבתי ספר שנבחרו על-ידם, דרך ניתוח רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים וניתוח משוואות מבניות (SEM) של נתונים מסקר שנערך בקרב 404 הורים ב-12 בתי ספר דמוקרטיים בישראל.

הממצאים מראים שלסוגים שונים של אמון יש השפעות מגוונות, עקיפות ולעתים פרדוקסליות על מעורבות הורים בבתי ספר שנבחרו על-ידם. בעקבות ממצאים אלה, המחברים מציעים שמחנכים וקובעי מדיניות צריכים לשקול את ההשלכות החיוביות והשליליות של הממצאים הללו בעת תכנון תכניות של מעורבות הורית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לחבר את ההורים לבתי הספר: דוח היוזמה למחקר יישומי בחינוך באקדמיה הישראלית למדעים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya