אמון דיפרנציאלי בין הורים לבין מורים של ילדים ממשפחות מהגרים בעלות הכנסה נמוכה

Janssen, Marije, Bakker, Joep T.A, Bosman, Anna M.T., Rosenberg, Kirsten; Leseman, Paul P.M., " Differential trust between parents and teachers of children from low-income and immigrant backgrounds", Educational Studies ; Oct2012, Vol. 38 Issue 4, p383-396. 

 מחקר זה תוכנן כדי לחקור את יחסי האמון בין ההורים לבין המורים של תלמידי כיתה א'.

שאלות מחקר נוספות בחנו האם האמון היה קשור למוצא ולביצוע בקריאה.

חמישה היבטים של אמון – נדיבות, מהימנות, יכולת, הגינות ופתיחות-נמדדו על סולם ליקרט בן 4 נקודות.
ביצוע הקריאה נמדד על ידי מבחן בן שלוש דקות.


נמצא כי להורים היה יותר אמון במהימנות, ביכולת ובהגינות של המורים מאשר למורים בהורים.

להורים מהגרים ולהורים ילידי הולנד הייתה רמת אמון דומה לגבי המורה של ילדיהם.

אולם, המורים דיווחו על רמות אמון נמוכות בכל חמשת ההיבטים של אמון כלפי הורים מהגרים.

הממצאים מרמזים על כך שלמוצא האתני לא הייתה השפעה על האמון שנתנו ההורים במורים, אבל האתניות עשויה להסביר את האמון של המורים בהורים.

נמצאה תמיכה מסוימת בהנחה שהאמון של המורים משחק תפקיד בביצוע הקריאה.

נמצא כי הילדים היו בעלי הישגים גבוהים יותר בקריאה כאשר המורים דיווחו על אמון רב יותר בנדיבות ובפתיחות מצד ההורים.    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya