אם תבנה את זה האם הם יגיעו? חקירת הפרספקטיבה של הסטודנטים לגבי מתן הערכות שבועיות למרצים

Winchester, Maxwell K.; Winchester, Tiffany M." If you build it will they come?; Exploring the student perspective of weekly student evaluations of teaching", Assessment & Evaluation in Higher Education; Sep2012, Vol. 37 Issue 6, p671-682.


מחקר זה בחן את השימוש של סטודנטים בהערכות מעצבות שבועיות ומקוונות של הוראה מתוקשבת באמצעות סביבת למידה וירטואלית.

התוצאות התבססו על ראיונות עומק עם שבעה סטודנטים בקולג' כפרי בבריטניה.

במחקר השתתפו גברים ונשים שהגיעו מרקע סוציו-אקונומי שונה והיו בעלי רמות השכלה שונות.

הסטודנטים חשבו שזה כלי יעיל וטוב למתן משוב אנונימי.

אולם, ההנעה שלהם למלא את ההערכות מדי שבוע השתנתה במהלך תקופת המחקר, והמשוב השבועי הפך במהרה למשימה שגרתית ומכנית למדי.

הסטודנטים נטו יותר להעיר לגבי סוגיות שליליות, מאשר לנתח באופן ביקורתי את הסוגיות החיוביות.

הם גם נטו להיות חיוביים יותר כלפי העברת ההערכה אם המרצים דנו עמם ו/או ערכו שינויים בהרצאות העתידיות שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya