אל תכוון גבוה מדי עבור ילדיך: שאיפות-יתר הוריות מערערות את למידת התלמידים במתמטיקה

מאת: Kou Murayama

Murayama, Kou; Pekrun, Reinhard; Masayuki Suzuki; Marsh, Herbert W.; Lichtenfeld, Stephanie. Don't Aim Too High for Your Kids: Parental Overaspiration Undermines Students' Learning in Mathematics. Journal of Personality & Social Psychology. Nov2016, Vol. 111 Issue 5, p766-779.

מחקר קודם הציע שלשאיפותיהם של הורים לגבי ההישגיות האקדמית של ילדיהם עשויה להיות השפעה חיובית על הביצועים האקדמיים של הילדים בפועל. אולם, השפעות שליליות אפשריות של שאיפות-יתר הוריות זכו לתשומת לב מועטה בספרות הפסיכולוגית.

תוך הפעלת מודל מדד שינוי דואלי (dual change score model) עם נתוני אורך ממדגם מייצג של 3,530 ילדי בית ספר גרמניים בכיתות ה עד י' והוריהם, המחברים הראו ששאיפות הוריות והישגים מתמטיים של ילדים קושרו על ידי יחסים הדדיים חיוביים לאורך זמן.

המחברים מדגישים כי מצאו גם שלשאיפות הוריות שחרגו מציפיותיהם (כלומר שאיפות-יתר) היו יחסים הדדיים שליליים עם ההישגים המתמטיים של הילדים. תוצאות אלה היו חסינות למדי לאחר פיקוח על מגוון משתנים דמוגרפיים וקוגניטיביים של הילדים כגון מין, גיל, אינטליגנציה, סוג בית הספר והמעמד הסוציו-אקונומי של המשפחה.

התוצאות גם שוחזרו עם מדגם בלתי תלוי של הורים אמריקניים וילדיהם. ממצאים אלה מציעים ששאיפה הורית גבוהה באופן לא מציאותי עשויה להיות מזיקה להישגיותם של ילדים.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

תפקיד ההורים בחינוך הצעירים – סקירה ביקורתית של הראייה הסיבתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya