איתור דפוסים אפקטיביים של הפצה והטמעה של חדשנות בחינוך באמצעות למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית"

ש. אלנבוגן פרנקוביץ, ל. רוסו . "איתור דפוסים אפקטיביים של הפצה והטמעה של חדשנות בחינוך באמצעות "למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית" בתוך : הכינוס הבינלאומי מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי ( מכללת לוינסקי דצמבר 2012 ).


ש. אלנבוגן פרנקוביץ, ל. רוסו

היחידה ללמידה מהצלחות במאיירס- ג'וינט, מכון ברוקדייל;

גף ניסויים ויוזמות והמינהל להכשרה ופתוח מקצועי של עו"ה, משרד החינוך, ירושלים, ישראל

מטרת המחקר: אתור דפוסים אפקטיביים של הפצת ידע העוסק בחדשנות בחינוך.

רקע:

שליחותו של גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך היא לתרום לחדשנות במערכת החינוך ולקדם את יעדיה של המערכת כולה. הגף מממש שליחות זו, על ידי כך שהוא מהווה חממה לפיתוח יוזמות חינוכיות חדשניות, הצומחות במוסדות החינוך ומופצות
ומוטמעות בכלל המערכת. לצורך הפצת הידע נבנו ארגונים ייחודים בתוך מוסדות הניסויי , גני ילדים בתי ספר ומכללות להכשרת מורים. ארגונים אלו מוקמים לאחר שהניסויי הוכח כמוצלח ומהותם לעסוק בהכשרת מורים ובפתוח מקצועי של מורים
להתאמת החדשנות לתפיסה החינוכית אליה הם שייכים.

שליחותה של היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות היא לסייע לארגונים ולמערכות לשירותים חברתיים להעניק לאוכלוסיות היעד שלהן שירות איכותי, הולם ומיטב. פעילות היחידה מתמקדת בקידום פרקטיקות, היערכויות
ארגוניות ודפוסי הכשרה, על ידי יצירת תהליכי למידה ומיסודם.

שיתוף פעולה מקצועי ייחודי בין גף ניסויים ויזמות לבין היחידה ללמידה מהצלחות החל בשנת 2007 וממשיך עד היום, כאשר אחד מתוצריו הבולטים הוא פרסום הספר "כזה ראה והתחדש"- דפוסי הפצה והטמעה בגף ניסויים ויזמות ומרכזי הפצה, באמצעות: "למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית".

הספר "כזה ראה והתחדש" הינו תוצר של איסוף מידע אודות סיפורי הצלחה בהפצת ידע חדשני ובהטמעתו. מטרתו היא ליצור בסיס ידע מובנה ושיטתי בנושא תהליכי הפצה והטמעה של ידע חדשני, תוך למידה מ"מה שהצליח" בנושא זה. ידע זה עשוי לשרת את הגופים הרבים העוסקים בהפצה ובהטמעה של תכניות חינוכיות, תכניות חברתיות ויוזמות.

מתודולוגיה:

חומרי הגלם לספר זה הם "סיפורי הצלחה" שהובילו לתהליכים אפקטיביים של הפצה והטמעה של הידע החדשני. חברי צוות מרכזי ההפצה וחברי גף ניסויים ויזמות, תושאלו על הצלחותיהם באמצעות "למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית". בתשאול הודגשו רצף הפעולות שהובילו להצלחה ומהם נגזרו עקרונות פעולה כלליים שניתן ליישמם במסגרות אחרות.

ממצאים:

מסיפורי הצלחה אלה זוכּכו עשרות פעולות ועקרונות פעולה, מתוכם הומשגו כעקרונות מכוונים לפעולה רק אלו שחזרו ונשנו בכל הסיפורים ,וכן שנמצאו מובילים להפצת ידע חדשני ולפתוח מקצועי של מורים בהכשרתם ולאורך הקריירה המקצועית שלהם.
נמצאו 29 עקרונות בתחום הפצת הידע ו 17 עקרונות בהטמעתו.עקרונות אלו אף מיושמים במגוון רחב של ארגונים ומסייעים בתהליכי למידה ופתוח.

הכוונה אינה להעתיק כפשוטו מודל ספציפי שפותח בבית ספר זה או אחר, אלא ליישם את הידע החדשני המופק מן המודל בהתאם למאפייניו, לחזונו ולשליחותו הייחודית של המוסד שבו הוא מוטמע.

ההרצאה בכנס התמקדה בכלים ובשיטות לאיסוף המידע אודות דפוסי הפצה והטמעה של החדשנות בחינוך, בשיתוף הפעולה בין הארגונים, וכמובן, תפרוש בפני המשתתפים את התובנות העיקריות שנצברו בתהליך הלמידה והכתיבה, אודות דפוסים אפקטיביים של הפצתם והטמעתם של יישומי חדשנות בחינוך.


מקורות (רשימה חלקית)

אלנבוגן-פרנקוביץ', ש. רוסו, ל. רוזנפלד, י. 2011 . "כזה ראה והתחדש"-דפוסי הפצה
והטמעה בגף ניסויים ויזמות ומרכזי הפצה, באמצעות המתודה הרטרוספקטיבית- "למידה מהצלחות". ד"מ: מ 68-11- . גף ניסויים ויזמות-משרד החינוך ומאיירס- ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.
בר, א'. 2006 . "מודל עסקי כמקדם הכנסת שינויים בפיתוח ארגוני של בית ספר ניסויי". בתוך: חן, ד'. (עורך) בתי-ספר ניסויים – בית היוצר לחדשנות בחינוך. רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

התקציר מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya