אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה

טלי נחליאלי , חיותה רגב. אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה, מכללת לוינסקי להוראה ( בסיוע רשות המחקר במכון מופ"ת ) 2009 .
 
 מחקר זה עוסק בהתפתחות השיח המתמטי –הוראתי של סטודנטית להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי והתבסס על הגישה הקומוגנטיבית לחקר הלמידה ( Sfard, 2008).  על פי גישה זו חשיבה היא הפנמה של תקשורת ( בין-אישית), מתמטיקה היא סוג של שיח, כלומר, סוג של תקשורת המתאפיינת בדרכי אמירה ועשייה ייחודיים. על פי גישה זו , כל שיח מתאפיין על ידי ארבעה גורמים: המילים והשימוש בהן, המתווכחים הויזואליים שהם האובייקטים עליהם פועלים כחלק מתהליך התקשורת , הרוטינות הן דפוסים אותם אפשר לזהות ברצפים של שיח בהם המשתתפים מגיבים לסיטואציה מוכרת , והנרטיבים המקובלים שהם כל טקסט , מדובר או כתוב המקובל כנכון על ידי אנשי הקהילה הרלוונטית. למידת מתמטיקה היא שינוי בשיח המתמטי של הלומד , כאשר השינוי יכול להיות בכל אחד מהמאפיינים.
 
מטרת המחקר הייתה לבחון את השינויים בשיח המתמטי-הוראתי של סטודנטית להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי במהלך שנתיים בהם התנסתה בהוראה , ואת דפוסי התקשורת של המורה אשר עודדו או עיכבו למידה וחשיבה.
 
 הנתונים שנאספו כללו הקלטות ותכתובים של שיחות של הסטודנטית עם קבוצת תלמידים במהלך שנתיים רצופות , במסגרת ההתנסות שלה בבית ספר יסודי במרכז הארץ.
 
מהמחקר עולה כי חלו שינויים במיומנויות התקשורת של הסטודנטים הקשורות לניהול הדיונים בכיתה. שינויים אלה אפשר לתאר בעזרת רוטינות שהחוקרות זיהו כמעודדות למידה. עם זאת, נמצא כי השיח המתמטי של הסטודנטית היה מוגבל. נראה שדבר זה מנע מהתלמידים הזדמנות ללמידה משמעותית. השיח המתמטי הוראתי מורכב משני סוגים של שיח – שיח ניהולי ארגוני, ושיח מתמטי. כדי לנהל דיון מתמטי המעודד למידה וחשיבה על המורים לשלוט בשני סוגי השיח. נראה שמיומנויות התקשורת הניהולית של הסטודנטית השתפרו , אך השיח המתמטי  שלה היה מוגבל. לפיכך, הדיונים בכיתה כללו בעיקר דיונים פרוצדוראליים ולא דיונים לגבי הרעיונות המתמטיים המרכזיים הקשורים לתכנים שנלמדו. דיונים אלו לא הובילו ללמידה משמעותית כפי שאפשר היה לצפות בתנאים דומים.
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  המחקר מאוד מענין וחשוב, אני בעצמי חוקרת באותו נושא לקראת עבודת הגמר שלי לתואר שני , רציתי לשאול אם ישנה אפשרות לקרוא את המחקר ולהיעזר בו ואם כן איך ?ואיפה ? זה מאוד חשוב במיוחד כי הנושא יחסית די חדש , אודה מקרב לב אם תענו לי בחיוב.

  פורסמה ב 05/11/2009 ע״י אבתדאא כבישי

  המחקר נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת וניתן לעיין בו רק במקום

  פורסמה ב 05/11/2009 ע״י עמי סלנט

  אני חוקרר את נושא התפתחות השיח המתמטי

  פורסמה ב 14/04/2015 ע״י דראושה נאאל
  מה דעתך?
yyya