איפיון סגנונות הקיום של מתכשרים להוראה בחינוך הגופני

מקור: הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
סגנונות הקיום הנו כלי תיאורטי שבאמצעותו ניתן לתאר ולהבין את:התנהגות האדם. בכל אדם קיימים שלושה סגנונות קיום בסיסים והם הרכישה (Having), ההוויה (Being) והעשייה (Doing) .
שלושת המרכיבים מתקיימים במידה זו או אחרת וניתןלמפותם על פי מידת מרכזיותם באישיות האדם. במחקר זה נמצא שדפוס סגנונות הקיום שלמתכשרים להוראה והמורים המאמנים בחינוך הגופני הוא: being, doing ו-having על פיסדר זה. דפוס זה נמצא גם בקרב מורות מאמנות וסטודנטיות כוללות להוראה. נמצא שסגנוןקיום having גדול יותר במתכשרים להוראה בחינוך הגופני לעומת הסטודנטיות הכוללותועשוי לנבוע מהצורך ההישגי והספורטיבי שתחום דעת זה.מתאפיין בו.
 
סיכום ההרצאה – ראו אתר הכנס
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya