אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה

 
עריכה: ד"ר אסיה שרון, מכון מופ"ת
 
ספר זה מזמין את הקוראים לקריאה מעוררת חשיבה תוך התבססות על מפגשים קודמים עם עולם הספרות ואמנות. הספר מפלס דרכים שבהם אנו מקשרים בין קריאה חדשה לבין העולמות שאנו מביאים עמנו אליה. הספר מנסה להדגים כיצד אנו טווים בקריאותינו את המארג הייחודי שלנו להוויה של קסם, ועל הדרכים לעשות כל זאת בהוראת ספרות. ייחודו של הספר הוא בתפיסה המשלבת ספרות, התייחסות לתהליכי קריאה ופיתוח החשיבה.
 
מבנה הספר
בספר ארבעה מוקדים:
  1. רקע עיוני על אינטרטקסטואליות
  2. רקע עיוני על פיתוח חשיבה בהוראה: תיאור השיטות שנבחרו, הסבר של עקרונות ההעברה בשיטות אלה, וכן הדגמה של כמה דרכים להוראת ספרות.
  3. קריאה אינטרטקסטואלית בשלוש יצירות ספרות: יצירה לילדים, יצירה למתבגרים ויצירה למבוגרים שעובדה לקולנוע. כל אחת מהקריאות יכולה לשמש דוגמה לקריאה אינטרטקסטואלית.
  4. פעילויות לפיתוח חשיבה בהוראת ספרות. אלה מובאות בספר בעקבות הקריאה בכל אחת מהיצירות. הפעילויות נועדו להפנות את תשומת לבם של הלומדים לתהליכי החשיבה שלהם בעת הקריאה ובעת הכתיבה על הקריאה, וכן לנטיות החשיבה השונות ולתהליכי החשיבה המגוונים המתרחשים בקרב עמיתים בקבוצת למידה. הפעילויות מלוות בהערות באשר להיבטים הספרותיים ובעיקר באשר לפיתוח החשיבה.
הספר מאפשר אפוא מפגש עם תיאוריות ועם דוגמאות הממחישות אותן ומציע פעילויות מגוונות ליישום בהוראה. יש לציין כי למרות מבנהו אין הספר מחייב קריאה ליניארית: אפשר להתחיל בקריאת הדוגמאות ולעבור לתיאוריה, אפשר לקרוא את התיאוריה על פיתוח החשיבה לפני התיאוריה על אינטרטקסטואליות ועוד.
 
מכיוון שפיתוח חשיבה מתבצע בכלי הוראה מוכרים, חשוב להבין את עקרונות פיתוח החשיבה במתודות המוצעות. הדבר חשוב במיוחד בפעילויות העשויות להיראות שגרתיות ואולי אף מיותרות. אי לכך, רצוי שמורים שאינם בקיאים בנושא יקראו את המבוא התיאורטי על פיתוח החשיבה (פרק ב') לפני שיפנו לפעילויות.
 
הפעילויות המוצעות מלוות בהערות לגבי המטרות באשר לפיתוח החשיבה וכן בהערות מתודיות. סדר הפעילויות הוא ליניארי: פעילות פתיחה שנועדה להכין את הלומד לתהליך פיתוח החשיבה, פעילויות המלוות את היצירות ופעילויות המארגנות את הנלמד ומשלבות אותו בידע הקודם של הלומד. עם זאת אין זה סדר מחייב. מוצע למורה לעיין בפעילויות השונות, לקרוא את ההבהרות באשר למטרותיהן ואת ההערות המתודיות, לבנות תכנית ההולמת את מטרותיו, את הסביבה הלימודית ואת צורכי הלומדים שלו, להחליט מה ליישם בכיתתו ומתי, ולשלב בדפוסי ההוראה שלו תפיסות רעיונות מתוך הפעילויות המוצעות.
 
ד"ר אילנה אלקד-להמן היא מרכזת תכנית התואר השני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית במכללת לוינסקי לחינוך, מרצה בכירה וחוקרת בחוג לספרות, בחוג לספרות ילדים ובתוכניות לתואר שני במכללה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya