אינטראקציות בין שיח כיתה, שאלת שאלות על ידי המורה, ומעורבות קוגניטיבית של התלמיד בשיעורי מדעים לחטיבת הביניים

Julie B. Smart; Jeff C. Marshall. " Interactions Between Classroom Discourse, Teacher Questioning, and Student Cognitive Engagement in Middle School Science", Journal of Science Teacher Education, 2013 VOL. 24 NO. 2 ,pp.249-267.


המחקר בוחן את האינטראקציות בין שיח כיתה, בייחוד שאלת שאלות על ידי המורה, לבין מעורבות קוגניטיבית של התלמיד בשיעור מדעים בחטיבת הביניים.

תצפיות נערכו במהלך שנת לימודים ב-10 כיתות מדעים בחטיבת הביניים תוך שימוש ב- Electronic Quality of Inquiry Protocol, שתוכנן כדי למדוד היבטים הניתנים לצפייה של גורמי השיח ושל המעורבות הקוגניטיבית של התלמיד במהלך הוראת מדעים.

התוצאות מצביעות על כך שקיימים מתאמים חיוביים בין המעורבות הקוגניטיבית של התלמיד לבין ההיבטים של שיח בכיתה: רמת שאלת השאלות, מורכבות השאלות, האקולוגיה של שאלת השאלות, דפוסי התקשורת, והאינטראקציות בכיתה.

מערך מסביר של שיטות מעורבות  במחקר הנוכחי מספק מבט מפורט לגבי כל היבט של שיח כיתה שהראה השפעה חיובית על הרמה הקוגניטיבית של התלמיד במהלך הוראת מדעים.

במאמר נידונות השלכות לגבי הפרקטיקה בכיתה, הכשרת מורים והתפתחות מקצועית.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

ניהול נכון של תקשורת מילולית בכיתה

שאלה טובה - על הדיאלוג הכיתתי


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום,האם ניתן לשלוח לינק למאמר עצמו?תודהרובנה

  פורסמה ב 21/07/2013 ע״י רובנה רוסנסקי

  אני תלמיד לתואר שני עם ניסיון בהוראה של 33 שנים בחמש יחל במת ומדעי המחשב בחטע .אני מעונין לבצע עבודת המחקר שלי על שיטת ההוראה שלי שהיא הוראה מנחה .

  פורסמה ב 12/06/2018 ע״י שמעון סולטן
  מה דעתך?
yyya