אינטראקציה, חשיבה ביקורתית וניתוח רשת חברתית (SNA) בקורסים מקוונים

מאת: J. Thormann

Joan Thormann, Samuel Gable, Patricia Seferlis Fidalgo, George Blakeslee. "Interaction, critical thinking, and social network analysis (SNA) in online courses", International Review of Research in Open & Distance Learning, Jul2013, Vol. 14 Issue 3, p294-317. 


 מאמר זה ניסה לברר קשר אפשרי בין מספר המנחים הסטודנטים (1, 2, ו-3 מנחים), האינטראקציות המקוונות, והחשיבה הביקורתית של מחנכים לכיתות k-12 שנרשמו לקורס מקוון שנלמד מהגישה הקונסטרוקטיבית.

נושא הקורס היה שימוש בטכנולוגיה בחינוך המיוחד.

ניתוח רשתות חברתיות (בראשי תיבות: SNA) ומדדים של חשיבה ביקורתית (Newman, Webb, & Cochrane, 1995) שימשו כדי לחקור ולהעריך אם היה הבדל באינטראקציה ובחשיבה הביקורתית בין 1, 2 או 3 מנחים סטודנטים שסייעו לדיון בפורום של המשימה בקורס מקוון.

קורס זהה ניתן שוב ושוב במהלך שלוש שנים.

מדי שנה, סטודנט אחד, שני סטודנטים או שלושה סטודנטים הנחו את הדיון.

הניתוח הראה שהתקיים דיון רב יותר כאשר אף סטודנט לא הנחה מאשר כאשר שלושה סטודנטים הנחו קבוצה.

תוך שימוש בניתוח רשת חברתית (SNA ) המחברים מצאו הבדל מובחן אחד בלבד בין שלוש הקבוצות שהיה בערך של הריכוזיות של הרשת.

תוך שימוש במדדים של חשיבה ביקורתית, הקבוצה שאותה הנחו שלושה סטודנטים השיגה ציון גבוה יותר בחמש מתוך שמונה הקטיגוריות של חשיבה ביקורתית.

השונות בנוכחות המנחה בקורסים מקוונים עשויה להשפיע על ממצאים אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya