אינטראקציה, חשיבה ביקורתית ואנליזת רשתות חברתיות בקורסים מקוונים

מאת: J. Thormann

Thormann J, Gable S, Fidalgo P, Blakeslee G. Interaction, Critical Thinking, and Social Network Analysis (SNA) in Online Courses. International Review Of Research In Open & Distance Learning [serial online]. July 2013;14(3):294-317.

מחקר זה מנסה לברר לגבי קשר אפשרי בין מספר מנהלי הפורום המקוון (1,2 ו-3), אינטראקציות מקוונות, וחשיבה ביקורתית של אנשי חינוך של גילאי גן-יב' הרשומים לקורס מקוון אשר הוראתו בוצעה בגישה קונסטרוקטיביסטית.

נושא הקורס היה, שימוש בטכנולוגיה בחינוך המיוחד. אנליזת רשת חברתית, (Social network analysis (SNA), ומדדים של חשיבה ביקורתית, שמשו למחקר והערכה, האם יש הבדל באינטראקציה ובחשיבה הביקורתית בין 1 , 2 או 3 מנהלי פורום בין סטודנטים, אשר האיצו דיון פורום על מטלה בקורס מקוון.

 אותו קורס נלמד באופן מחזורי במשך שלוש שנים. בכל שנה 1 ,2 או 3 סטודנטים נהלו פורומים ברשת. האנליזה מצביעה על יותר דיונים לכל סטודנט שאיננו מנהל בקבוצה שנוהלה על ידי שלושה סטודנטים.

תוך שימוש ב-  SNA נמצא שיש רק שוני משמעותי אחד בין שלושת הקבוצות שהוא היה בערך של ריכוזיות הרשת. בשימוש במדדים של חשיבה ביקורתית, קבוצת הסטודנטים של שלושה מנהלי פורומים קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר בחמישה מתוך שמונה מדדים.
לווריאציות במידת נוכחות המרצה בקורסים מקוונים, יכולה להיות השפעה על ממצאים אלה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya