אינטראקציה חברתית בלמידה שיתופית מקוונת

שרה ויסברג (סמינר הקיבוצים),ציפי זלקוביץ (סמינר הקיבוצים) מירי שינפלד (סמינר הקיבוצים). "אינטראקציה חברתית בלמידה שיתופית מקוונת", , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר( עורכים) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013

מילות מפתח: למידה מקוונת, למידה שיתופית, אינטראקציה חברתית.

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את מקומה של הנוכחות החברתית בלמידה שיתופית בקהילת לומדות מקוונת של סטודנטיות להוראה המתמודדות לראשונה בלמידה מרחוק. זאת בשל העובדה שבמערכת החינוך מתנהל מעבר מסביבות למידה מסורתיות אל סביבות מתוקשבות.

תהליך זה מצריך הקניית מיומנויות שונות המאפשרות השתלבות בקהילות המקוונות של המאה ה 21- . בנוסף, הלמידה השיתופית חיונית להתפתחות אישית וחברתית ומובילה לאינטראקציה החברתי . ללמידה שיתופית היבט חשוב מאד בסביבת למידה מקוונת. . כמו-כן, למידה שיתופית מקוונת גורמת להעלאת האימון בין החברים . עבודה זו נעשתה בגישה איכותנית, המחקר כלל 17 סטודנטיות שהכירו אחת השנייה טרום המחקר מלימודיהן במכללה, וכולן השתתפו בפרויקט "שליחות בגולה", המתקיים במכללה להוראה במרכז הארץ. סטודנטיות אלו השתתפו בהתנסות ראשונית בקורס למידה מרחוק שהתקיים במהלך שהותן בשליחות.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya