אינטראקציה בין למידה מרחוק ללמידה מקוונת: שימוש בהוכחה ותיאוריה כדי לשפר את הפרקטיקה

Abrami, Philip C. ; Bernard, Robert M. ; Bures, Eva M. ; Borokhovski, Eugene ; Tamim, Rana M. " Interaction in Distance Education and Online Learning: Using Evidence and Theory to Improve Practice", Journal of Computing in Higher Education, v23 n2-3 p82-103 Dec 2011. 22 pp.

 


בניתוח – העל האחרון של למידה מרחוק ולמידה מקוונת, (Bernard et al. (2009 אימתו מבחינה כמותית את חשיבותם של שלושה סוגי אינטראקציה: בין הסטודנטים, בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים לתוכן הקורס.

במאמר זה המחברים חוקרים יותר  לעומק את הממצאים הללו, דנים בסוגיות המתודולוגיות שעלו מהמחקר ומציעים כיצד תוצאות אלה עשויות לשפר את הלמידה.

המחברים מדגישים מספר גישות המבוססות על הוכחה שעשויות להיות יעילות בדור הבא של למידה מרחוק ולמידה מקוונת. גישות אלה כוללות עקרונות ויישומים הנובעים מתיאוריות של ויסות – עצמי ושל למידת מולטימדיה, עקרונות הנעתיים המבוססים על מחקר ועקרונות של למידה שיתופית.

המחברים דנים גם באתגרים הפדגוגיים הטבועים בלמידה מרחוק ובלמידה מקוונת, אתגרים שאותם יש לקחת בחשבון בעת תכנון הלמידה  המקוונת ובפיתוח התוכנה.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya