אינטראקטיביות בדיונים מקוונים ותוצאות למידה

Kent, C., Laslo, E., & Rafaeli, S. (2016). Interactivity in online discussions and learning outcomes. Computers & Education, 97, 116-128.

השימוש המוגבר בדיונים מקוונים בסביבות למידה פורמליות ובלתי פורמליות, מציב את המושג הנבנה (construct) של אינטראקטיביות כמרכזי ללמידה. אינטראקטיביות בדיונים מקוונים של קהילות למידה נתפסת במחקר זה כתהליך קונסטרוקטיביסטי-חברתי. זוהי רשת של אינטראקציות בין פריטי תוכן ומשתתפים המניעה תהליך הבנייה של ידע שִׁתּוּפִי.

ההמשגה של אינטראקטיביות בספרות המחקר עדיין איננה ברורה ולא ידוע מספיק על תפקידה בהבניית ידע ועל הקשר שלה לתוצאות למידה. בנוסף, הערכת תוצאות למידה תוך שימוש בניתוחים מתמטיים לא הבשילה דיה ונחוץ לה עדיין פיתוח עמוק. לפיכך, מחקר זה מנסה לחקור את התפקיד של אינטראקטיביות כתהליך של הבניית ידע בדיונים מקוונים, ובפרט את הקשר שלה לתוצאות למידה, כפי שנמדדו באמצעות מטלות הערכה פורמליות.

מחברי המאמר מציגים קשרים חיוביים מובהקים בין מדידות אינטראקטיביות שונות, שנערכו בקהילות למידה שונות, לבין קבוצה של הערכות למידה מוכרות היטב. הם מציעים שניתן למדוד דפוסים של אינטראקטיביות בקרב לומדים אשר מלמדים אותנו לא רק אודות דינמיקות קבוצתיות ושיתוף פעולה, אלא גם אודות תהליך הלמידה האישי הממשי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעה של אסטרטגיות הוראה וסגנון קוגניטיבי של תלמידים על סביבת הדיון המקוון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya