אימוץ רשתות חברתיות כסביבות למידה והוראה בקרב סטודנטים: המקרה של פייסבוק

מאת: Wajeeh Daher

Daher, W. (2014) Students' Adoption of Social Networks as Environments for Learning and Teaching: The Case of the Facebook. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 9(4),16-24.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מהיר בשימוש בטכנולוגית Web 2.0 כסביבה המאיצה שיתוף פעולה ושיתוף במידע הנובע מיכולתו של המשתמש להוסיף או לערוך את מרחב האינפורמציה. כמה אפליקציות Web 2.0 פופולריות, הן: ויקי, בלוגים, טוויטר ופייסבוק.

אפליקציות Web 2.0 אשר משכו את תשומת לב החוקרים כבר מההתחלה, מההיבט של חשיבותם בחינוך, היו הוויקי והבלוג. הפייסבוק נחשב כאתר רשת חברתי ההולך ומושך יותר ויותר את בני העשרה. חוקרים בחנו את תרומת הפייסבוק בחינוך ובהוראה ומצאו שהוא בונה אווירה וסביבה לניהול הוראה.

במחקר זה, שאלת המחקר הראשונה היא, מהם התנאים המשפיעים על השימוש החינוכי של מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, דוגמת הפייסבוק? והשאלה השנייה, מהן החשיבות וההמלצות למורים ולתלמידים, לשימוש ברשת חברתית, דוגמת הפייסבוק?

מעט מאד ידוע על המצבים, התוצאות, ההשלכות והחשיבות של שימוש בפייסבוק בלמידה. מחקר זה מנסה לתאר מצבים כאלה ואת השלכותיהם כשמורים מנסים להתנסות בהם כסטודנטים לתואר שני. אוכלוסית המחקר הייתה, קבוצה של 15 סטודנטים/מורים בתחום גילאי 24 עד 53 אשר השתתפו בקורס שבו הם נדרשו להיות נוכחים באתרי מתימטיקה של פייסבוק.

ממצאי המחקר, אשר הגיעו תוך שימוש בתיאוריה מעוגנת בשדה, מראים שהתנאים אשר השפיעו על עבודת הסטודנטים/מורים בפייסבוק, היו:

(1) תנאים סיבתיים: דרישות הקורס;

(2) תנאים מתערבים: תדמית הפייסבוק בעיני המשתתפים, מאפייני העבודה של המשתפים, ויכולת המשתתפים לעבוד עם מחשב ואינטרנט;

(3) תנאים הקשריים: נושאי אתר האינטרנט ומאפייני או תנאי הסביבה.

תנאים אלה משפיעים על פעולות הלמידה ועל אינטראקציות הסטודנטים בפייסבוק, ובמיוחד על רמת ההשתתפות של הסטודנטים. הפעילות/פעילות הגומלין של המשתתפים ביחד עם גורמים שונים, השפיעו על תוצאות העבודה החינוכית של הסטודנטים באתר הרשת החברתית. תוצאות אלו היו מגוונות, החל מגילוי האופן שבו ניתן להשתמש בפייסבוק להוראה והמודעות ליתרונות/חסרונות של שימוש זה, ועד להמשך השימוש בפייסבוק בהקשרים הנמצאים מעבר לאלו שהוצעו בקורס.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya