אימון משולב של אסטרטגיה קוגניטיבית ואסטרטגיה מטא-קוגניטיבית משפר מיומנויות כתיבה אקדמית

Wischgoll, Anke. "Combined Training of One Cognitive and One Metacognitive Strategy Improves Academic Writing Skills", Frontiers in Psychology. 2/23/2016, p1-13.

כתיבה אקדמית היא משימה מאתגרת. כותבים מומחים מיישמים מיומנויות כתיבה שונות כאשר הם צופים את דעת קורא הטקסט שלהם תוך מתן תשומת לב למבנה ולתוכן. המחקר במסגרת בית הספר התיכון מראה שניתן לתמוך ברכישת מיומנויות כתיבה על ידי אימון באסטרטגיה יחידה. אולם, המחקר בהשכלה הגבוהה מצוי בצמצום.

המחברים בחנו האם ניתן לתמוך באופן אפקטיבי בפיתוח של מיומנויות כתיבה אקדמית על ידי אימון באסטרטגיות יחידות או אפילו באסטרטגיות משולבות. מאחר ומטא-קוגניציה היא מיומנות חשובה עבור לומדים מבוגרים ומתקדמים, המחברים התמקדו במחקר זה בתועלת של אסטרטגיות קוגניטיביות משולבות עם אסטרטגיה של מטא-קוגניציה ובלעדיה.

נערך ניסוי הכולל שלושה תנאים בקרב 60 סטודנטים דוברי גרמנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה. הניסוי נמשך שלוש שעות. כל קבוצה זכתה להתערבות בדרך של דיגום (modeling) של אסטרטגיה קוגניטיבית בסיסית לגבי היישום של ידע של מבנה הטקסט.

שתי קבוצות קיבלו התערבות נוספת של דיגום עם טיפול באסטרטגיה קוגניטיבית לסיכום טקסט או טיפול באסטרטגיה מטא-קוגניטיבית לניטור עצמי של תהליך הכתיבה. קבוצה אחת לא קיבלה טיפול באסטרטגיה נוספת. הידע הקודם ותוצאות הלמידה נמדדו באמצעות מבחן שפותח במיוחד עבור מיומנויות כתיבה אקדמית. בנוסף, כל המשתתפים כתבו תקציר של מאמר אמפירי.

המחברים מצאו שהלומדים אשר זכו להתערבות של האסטרטגיה הנוספת של ניטור עצמי הרוויחו הרבה יותר באופן משמעותי במונחים של רכישת מיומנויות כתיבה אקדמית ואיכות הטקסטים שלהם מאשר לומדים שלא קיבלו התערבות זו. לפיכך, התוצאות מדגישות את החשיבות של אסטרטגיות לניטור עצמי בכתיבה אקדמית. המאמר דן בהשלכות ובאפשרויות למחקר נוסף.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

השימוש באסטרטגיות מטה-קוגניטיביות כדי לפתח מיומנויות מחקר בקרב סטודנטים לתארים מתקדמים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya